De mythe van zelfredzaamheid ontmaskerd

Auteurs
Richard de Brabander
Onderzoekslijn
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2014
Samenvatting
Zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn inmiddels verheven tot normen waaraan iedereen in principe en naar vermogen moet willen voldoen. Richard de Brabander plaatst vraagtekens bij de manier waarop deze centrale begrippen van de participatiesamenleving op zelfgenoegzame manier als vanzelfsprekend worden gebruikt.