De Negen Balansen in Het Nieuwe Telen

Voorbereiding op de Denktank voor visie Kas Als Energiebron

Auteurs
Frank van der Helm, Jolijn Bonnet en Andre van der Wurff
Soort object
Rapport
Datum
2020
Samenvatting
Het Nieuwe Telen (HNT) heeft in haar theoretisch kader de teeltprocessen ingedeeld in zes balansen. De energiebalans, de waterbalans en de assimilatenbalans van de plant en de CO2 balans, de vochtbalans en de energiebalans van de kas. In dit project is onderzocht of de mineralenbalans, de ecologische balans en de hormoonbalans nuttige aanvullingen zijn op de bestaande balansen van HNT. Aanbevelingen: faciliteer onderzoek naar metingen die het mogelijk maken de status van de plant te volgen m.b.t. de mineralenbalans en ecologische balans.