Een mentor als steuntje in de rug?

Auteurs
Soort object
Boekdeel
Datum
2011
Samenvatting
In dit boek wordt beschreven hoe gemeenten en instellingen diversiteit in het jeugdbeleid kunnen vormgeven en uitvoeren en welke winst er te behalen is met diversiteitgevoelig jeugdbeleid.