Huiskamers in Rotterdam

Auteurs
F. Sepp en D.J. ter Avest
Onderzoekslijn
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2015
Samenvatting
Ontmoetingsplekken in de stad doen er toe – dit zijn de plekken waar de bewoner van de wijk dagelijks terecht kan, anderen ontmoet en samen met hen dingen onderneemt. Ook bij bewoners met veel sociale problematiek blijkt dat er juist behoefte is aan deze publieke plekken met een betekenis. Publieke ruimtes fungeren dan als een waardevolle aanvulling of als een thuis. Nu zorg, hulp en steun steeds meer zelf moet worden georganiseerd, begint dit voor velen in een ontmoetingsplek zoals een huiskamer. Vaak zijn dergelijke huiskamers opgezet op basis van particulier initiatief. Diverse grote en kleinere gemeenten omarmen het idee van een huiskamer of een huis van de wijk als beleidsinstrument voor nieuw welzijn. Gemeenten komen daarbij voor keuzes te staan. De notitie “Huiskamers in Rotterdam” biedt een overzicht van tien belangrijke waarden waarop 30 bestaande huizen van de wijk gebaseerd zijn en van zes dilemma’s die daarbij naar voren komen.