Jongeren en Wijkteams.

Onderzoeksgroep Welzijn en Empowerment Inholland.

Auteurs
Ard Sprinkhuizen
Lectoraten
Maatschappelijk Werk
Soort object
Rapport
Datum
2017
Samenvatting
Een verkennend onderzoek in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Amsterdam, Haarlem, Rotterdam. Ard is mede auteur. In deze verkenning wordt een systematisch beeld opgebouwd van de sociale infrastructuur in drie steden, gericht op jeugdigen. Ook word gekeken in hoeverre deze infrastructuur ‘op papier’ toegankelijk en bereikbaar is.