Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa (18+)

Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deel 1: Theoretische onderbouwing. Deel 2 Practische handleiding. Werkboek

Auteurs
B.K.G. (Berno) van Meijel, Annemarie van Elburg en Tamara Berends
Onderzoekslijn
Soort object
Artikel
Datum
2010
Samenvatting
De richtlijn bestaat uit twee delen: Deel 1: Theoretische onderbouwing met conclusies en aanbevelingen. Gebaseerd op literatuurgegevens en op praktijkervaring van experts. Deel 2: Praktische handleiding voor de hulpverlener. Werkboek. Dit kan digitaal ingevuld worden. Aan de hand van de handleiding en het werkboek wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Deze richtlijn is gericht op terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa.