Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa (voor jeugdigen)

Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden (deel 1 theoretische onderbouwing, deel 2 praktische handleiding, Werkboek)

Auteurs
Tamara Berends, Dr. Berno van Meijel en Annemarie van Elburg
Onderzoekslijn
Soort object
Artikel
Datum
2009
Samenvatting
Deel 1 biedt een theoretische onderbouwing en hiervan afgeleide conclusies en aanbevelingen. Ze zijn gebaseerd op literatuurgegevens en op praktijkervaring van experts. 'Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa'. Deel 2. Hierin worden de procedures aangereikt die van belang zijn om om tot een terugvalpreventieplan te komen. Dit deel bevat tevens het Werkboek Terugvalpreventie, maar kunt u hieronder ook als 'los bestand' downloaden.