Sociaal domein heeft baat bij een rechtvaardige en duurzame verzorgingsstad

Auteurs
Soort object
Artikel
Datum
2021
Samenvatting
Om de verwachtingen bij de decentralisatie van het sociaal domein alsnog waar te maken, is meer dan extra geld nodig. Stevige lokale plannen en ruimte voor samenwerking in de uitvoering. De verzorgingsstad 2.0 biedt daarvoor perspectief