Sociale innovatie voor een duurzame samenleving

Op weg naar een natuurlijk sociaal contract

Onderzoekslijn
Sociale Innovaties in het Groene Domein
Soort object
Lezing
Datum
2019
Samenvatting
Dit boek geeft een antwoord op de vraag hoe sociale innovaties (op mesoniveau) invulling kunnen geven aan de duurzaamheidstransitie cq. de zoektocht naar een natuurlijk sociaal contract (op macroniveau). Het betreft een contract dat invulling geeft aan de inrichting en organisatie van een duurzame samenleving. Dat vergt van elk individu, gezin, bedrijf of organisatie een transitie van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn (op microniveau). Elke sociale innovatie die de impact heeft van een doorbraak- of systeeminnovatie binnen de duurzaamheidstransitie, levert in feite een deelcontract aan dit natuurlijk sociaal contract.