Stadondervindelijk onderzoek

HBO-lectoraten werken op verschillende manieren aan de stad.

Auteurs
D.J. ter Avest
Onderzoekslijn
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2014
Samenvatting
Blog op www.ruimtevolk.nl: Onlangs pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies over een lerende economie voor het belang van kennis en kenniscirculatie. Steden, als motoren van de economie, spelen hierin een hoofdrol. Juist praktijkgericht onderzoek is de optimale manier om kennis te vergaren voor een lerende stad. Ook de nieuwste PlanAmsterdam van de Dienst Ruimtelijke Ordening onderschrijft dit. Waar het toekomstige Amsterdam Metropolitan Solutions (‘AMS’) van de TU Delft, Wageningen UR en de Massachusetts Institute of Technology (MIT) de torenhoge ambities nog maar moet zien waar te maken, timmeren HBO-lectoraten al jaren, op een meer bescheiden schaal, met hun praktijkgerichte onderzoek aan de weg. Zij werken op een originele manier aan de stad, maar zouden er meer werk van kunnen maken om hun kennis buiten de hogescholen te verspreiden.