Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling

Auteurs
Sjoerd van Tuinen, Piet Molendijk, Richard de Brabander en Tina Rahimy
Onderzoekslijn
Soort object
Boek
Datum
2012
Samenvatting
Het boek is een fictie, omdat haar waarheid pas be-waarheid kan worden in een praktijk, waarin zij door een collectiviteit wordt ingezet. De ont- zettende leeservaring verwerkelijkt zich als praktijk.