Waar mensen écht de stad maken

Auteurs
David ter Avest
Onderzoekslijn
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2014
Samenvatting
Digitale artikel op Stadsgeograaf.nl. Voor de uitspraak ‘Mensen maken de stad’ is veel te zeggen. De laatste jaren veelvuldig bekrachtig dank getuige een groeiend aantal interessante bewonersinitiatieven, creatieve sociaal ondernemers en andere maatschappelijke bottum-up projecten. De ruimte die steeds meer vrij komt of zelf je stad te maken krijgt, met name in de grote steden, uiteenlopende en vaak opvallend leuke invullingen. De recente oratie van sociaal geograaf Justus Uitermark is een raak en inspirerend verhaal over de opkomst van deze ontwikkelingen: zelforganisatie.