Werken aan een inclusieve stad

Activiteiten van het lectoraat Dynamiek van de Stad

Auteurs
Guido Walraven, D.J. ter Avest, Philip Marcel Karré, E.M. van Twist, Judith Logger, Jorn Woudstra, Judith van Vliet en Pim van Rooij
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2019
Samenvatting
Als lectoraat werken we veel en graag samen met anderen bij onze activiteiten rond praktijkgericht onderzoek, advisering en professionalisering. Met professionals en bewoners, met gemeenten en organisaties. We doen dat in een aantal uiteenlopende projecten (momenteel hebben we ongeveer 15 lopende projecten). Die verschillen qua intensiteit en omvang - soms zijn we trekker van een groot meerjarig project, soms zijn we betrokken bij een project vanuit de klankbordgroep, soms gaat het om een kleine kortlopende opdracht. De projecten verschillen ook qua onderwerp en thema - bijvoorbeeld jongeren op weg naar volwassenheid, de kracht van diversiteit, burgerschap en onderwijs, interprofessioneel leren en werken, werkplaats sociaal domein, wijk- en zorgcoöperaties en andere vormen van sociale innovatie.