Hogeschool Inholland maakt werk van de banenafspraak

Doe jij met ons mee?

Hogeschool Inholland geeft sinds 2016 zeer actief en structureel invulling aan de banenafspraak. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat er minder afstand tot de arbeidsmarkt is voor mensen met een ziekte of met een arbeidsbeperking. Inmiddels zijn er binnen Inholland zo’n 42 banen vanuit de banenafspraak ingevuld. We streven ernaar dat er eind 2023 48 duurzame en structurele participatiebanen zijn.  

Hogeschool Inholland wil een inclusieve organisatie zijn waarbij iedereen - student en collega - zichzelf kan zijn en waar iedereen zich thuis voelt. We waarderen verschillen tussen mensen en willen dat iedereen zijn talenten kan benutten én naar vermogen zijn bijdrage kan leveren.   

Ronald Paalvast en Nicole van Dijk -  loopbaanadviseurs

Maak kennis met Alex

Creëer ook een passende baan  

Het mooie is dat in elk team participatiebanen kunnen worden gerealiseerd.   Zie je mogelijkheden om taken te bundelen tot een passende baan? Of ervaar jij of één van je collega’s werkdruk en wil je je takenpakket verlichten? Ga dan eens in gesprek met één van de adviseurs banenafspraak. We kunnen je adviseren om een structurele en passende baan voor iemand uit de doelgroep te creëren. Het specifiek vormgeven van een passende baan is nodig, omdat huidige functies zijn ontworpen voor werknemers zonder arbeidsbeperking.   

Alex heeft in 2017 via de banenafspraak een passende baan bij Inholland gevonden. Hij werkt hier naar zijn mogelijkheden en mét plezier. Bekijk zijn verhaal.

Ontdek de ervaringen van onze collega's

Rob van Anraad - Werkbegeleider en praktijkdocent

"Ik had eerst wel koudwatervrees. Hoeveel energie zou de begeleiding gaan kosten? Zou mij dat meer werkdruk opleveren? Maar ik heb gemerkt dat als je een goede match maakt, het juist veel druk wegneemt. Daarbij zijn de voorgesprekken en de proefplaatsing belangrijk. Je moet eerlijk uitspreken wat je zoekt – of juist niet – in een collega. Daarnaast heeft het werken bij ons in het lab randvoorwaarden; we werken immers met chemicaliën. Jobstap heeft daarom bij het maken van een match goed naar de achtergrond van mijn nieuwe collega gekeken. De proefperiode was er om aan elkaar te wennen en om van beide kanten verwachtingen uit te spreken. Ik heb er een fijne collega aan overgehouden. Door het gedegen voortraject weet ik wat ik wel en niet aan hem kan vragen. "

Annalee van Wijk - Manager Serviceorganisatie

"Mensen kunnen om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij begeleiding naar een baan is dan ook altijd een traject op maat nodig. Dit kost wel tijd, energie en inlevingsvermogen van de teamleider. Met name aan het begin van het traject. Tip: zorg voor een zorgvuldige screening. Kijk goed of de kandidaat zich de werkzaamheden kan aanleren en of er een klik is met de werkvloerbegeleider. Je kunt beter tijdens de proefplaatsing afscheid van elkaar nemen, dan dat er tijdens het werk problemen ontstaan. Ik heb 8 plaatsingen gedaan binnen de catering, schoonmaak en gebouwbeheer. Daarvan zijn er 5 succesvol. Die collega’s zijn helemaal opgenomen binnen hun team. Zozeer zelfs dat directe collega’s nog weleens vergeten dat ze niet alles aan hun collega kunnen overlaten!" 

Yvonne Stolk - Teamleider Facilitaire Services

"We staan als Inholland Serviceorganisatie achter het gedachtegoed van een inclusieve organisatie. Daarom wilden wij binnen ons facilitaire team een passende functie creëren. Ook binnen de catering en schoonmaak heb ik een aantal participatiemedewerkers onder mijn hoede. Om hun plaatsingen succesvol te laten verlopen, is een aantal dingen belangrijk. Denk van tevoren goed na over hoe je de coaching en ondersteuning inregelt. En dat houdt niet zomaar op na de inwerkperiode. Daarbij is het handig als je binnen je team meerdere collega’s de werkvloerbegeleidertraining laat volgen. Zij kunnen dan afwisselend de nieuwe collega in de dagelijkse praktijk begeleiden. Realiseer je dat het voor hen een extra en intensieve taak is, naast hun dagelijkse baan. Daar moeten ze zowel affiniteit als de juiste vaardigheden voor hebben. Wij hebben hiervoor echt een aantal kanjers in ons team! Het is ook belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de jobcoach van Jobstap. Hij of zij kan je namelijk op alle vlakken goed ondersteunen. Bij het inrichten van de functie, bij het zoeken naar een passende kandidaat en bij het adviseren over de begeleiding. Doe het samen met de jobcoach én als team, dan is de kans op een succesvolle plaatsing en opname van de nieuwe collega in het team het grootst. "

Hoe doen we het bij Hogeschool Inholland?

Proces

Het proces start met draagvlak creëren en daarna als de leidinggevende hiermee aan de slag wil een inclusiegesprek om alle facetten door te spreken en tot een vacature te komen. Het wordt als positief ervaren om vooraf de afdeling mee te nemen in de plannen en ook al een werkbegeleider bij de gesprekken te laten aansluiten die de toekomstige kandidaat gaat begeleiden. De vacature ontstaat door middel van jobcarving (vanuit vraag) en jobcrafting (vanuit aanbod). Het kan ook gaan om een bestaande functie die op maat wordt gemaakt voor een potentiële kandidaat. 

Hierna start de werving via onze partner Jobstap en we werven zelf via bv; Indeed, werk.nl etc. Als we een geschikte kandidaat gevonden hebben volgt het gesprek met de leidinggevende, de werkbegeleider en de jobcoach die de kandidaat ondersteunt in dit proces. Bij een match starten we met een proefplaatsing. 

Starten met een proefplaatsing  

De nieuwe collega start altijd eerst met een proefplaatsing met behoud van zijn uitkering. Tijdens deze eerste periode wordt bekeken:   

  • hoe de functie bevalt;   
  • wat de exacte invulling wordt om het beste naar boven te kunnen halen;  
  • of er taken bijkomen of afvallen;  
  • of er verdere aanpassingen in werk/werkplek/communicatie nodig zijn.   

Ondersteuning en vast aanspreekpunt  

Tijdens dit proces krijgt de nieuwe collega ondersteuning van een jobcoach van het (re-)integratie- en jobcoachbureau Jobstap. Ook krijgt hij/zij vanaf de eerste dag een vast aanspreekpunt: de werkbegeleider (een directe collega binnen Inholland). De jobcoach adviseert en coacht de kandidaat en de werkbegeleider, en daar waar nodig de teamleider. Vanuit Inholland krijgt de werkbegeleider een speciale 2-daagse training om zijn rol succesvol en met plezier te kunnen uitvoeren. De job coaching wordt bekostigd door gemeente of UWV en kan maximaal 3 jaar worden voortgezet (in sommige gevallen langer).  

Duurzame plaatsing en financiering  

Blijkt na de proefplaatsing dat de kandidaat geschikt is dan krijgt de nieuwe collega een contract aangeboden voor minimaal 6 maanden. Uiteindelijk gaat het om een structurele en duurzame plaatsing.  

Bij wie kun je terecht?  

Vanaf het begin is Ronald Paalvast adviseur banenafspraak en loopbaan, betrokken bij het invulling geven aan de banenafspraak. Sinds begin 2022 is Nicole van Dijk Ronald komen versterken. Nicole en Ronald zijn ervaren re-integratie- en loopbaanadviseurs met de nodige kennis van wet- en regelgeving rondom arbeidsintegratie & banenafspraak.   

 

Heb je vragen, ideeën of behoefte aan meer informatie neem dan zeker contact op met  

Nicole van Dijk, 06-15279431 

Ronald Paalvast, 06-46636179 

Of stuur een mail naar loopbaan@inholland.nl 

Heb je een vraag over de banenafspraak?

Ronald en Nicole helpen je graag!