Draag bij aan een inspirerende, digitale, innovatieve leer-en werkomgeving

Informatievoorziening en Technologie 

In rap tempo digitaliseert de wereld om ons heen. Door IT verandert de arbeidsmarkt razendsnel en daarmee ook ons onderwijs. Want hoe bereiden we onze studenten voor op de vraagstukken van morgen? Hoe begeleiden we hen in hun groei tot professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven? Juist door werk te maken van flexibilisering van ons onderwijs: meer keuzevrijheid en eigenaarschap voor studenten, aansluitend op hun individuele behoeften en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de samenleving. Onze afdeling Informatievoorziening en Technologie (IVT) speelt een sleutelrol in deze boeiende zoektocht. Als afdeling vervullen we een brugfunctie tussen wat onze studenten en collega’s nodig hebben en onze leveranciers kunnen bieden. We treden op als kennispartner en voegen waarde toe aan leren, werken en onderzoeken op onze hogeschool. Dit doen we door horizontaal samen te werken: met collega’s van onze hogeschool en vaste partners in ons dynamische werkveld. Ieder van ons is een verbinder met vakkennis. Hoe je die rol invult, bepaal je zelf met jouw team. Je krijgt volop vrijheid en verantwoordelijkheid om daarin kansen te pakken en vernieuwingen vorm te geven. Ook buiten de muren van onze hogeschool. Zo pakken we geregeld initiatieven op om samen met partners in het hoger onderwijs IT op innovatieve manieren in te zetten. En via IT Circle Nederland kun je kennis uitwisselen met IT-professionals van grote organisaties. Voel je uitgedaagd in onze toegankelijke, inclusieve werkomgeving waarin je jezelf kunt zijn en bereid bent van elkaar te leren. We bieden jou uitgebreide mogelijkheden om een leven lang te leren. Werken bij IVT is wat jij eruit haalt.

Daarom kies jij voor IVT

Bij Informatievoorziening en Technologie (IVT) draag jij elke dag bij aan de ontwikkeling van tienduizenden studenten: de professionals van morgen. Met excellente IT-diensten maak jij leren en werken op de dynamische, complexe omgeving van onze hogeschool niet alleen mogelijk, maar ook slimmer, gemakkelijker en waardevoller. Een razend interessant en relevant vakgebied dat met elke technologische ontwikkeling nieuwe kansen biedt. Ga ervoor. Hoe help jij mee om vernieuwend, activerend en praktijkgericht onderwijs voor de komende generatie professionals vorm te geven? Welke kansen zie jij in onze transitie naar flexibilisering van het onderwijs waarin studenten meer en meer een individuele leerroute volgen? Welke essentiële ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingsverbanden bespeur jij? Niet alleen technologisch, maar ook functioneel, financieel en juridisch? Bij IVT kun jij uitgroeien tot een allround kennispartner voor onze collega’s in het onderwijs en onderzoek. In die rol geven we je een grote mate van autonomie én support: heb jij een bepaalde training, workshop of opleiding nodig om het doel van jouw team te bereiken? Grijp je kans. En leer ook van de diverse collega’s binnen en buiten jouw team en onze hogeschool. Dankzij innovatieve projecten in het hoger onderwijs en kennisdeling met IT-professionals in heel Nederland kun je je overal ontwikkelen. Bij IVT kom je terecht in een vooruitstrevende en collegiale, informele werkomgeving waar we elkaar kennen en waarderen om wie we zijn en we allemaal ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de professionals van morgen. Voor hen kun jij een rolmodel zijn.

Hogeschool Inholland vacature

Wie ben jij?

Je houdt van verandering, van pionieren. Je zet graag iets nieuws op in jouw zoektocht om onze IT-diensten steeds beter te maken. Daarvoor neem je uiteraard de nodige vakkennis mee dankzij jouw ervaring in de praktijk. Bovenal ben je een verbinder, want jij vormt de brug tussen wat collega’s en studenten nodig hebben en wat IVT en onze externe partners kunnen leveren. Je kijkt met een open blik om je heen en zoekt met jouw inventieve en nieuwsgierige houding naar nieuwe kansen. Je zoekt de samenwerking op om dingen voor elkaar te krijgen, communiceert helder over je eigen expertise, weet dat te vertalen naar wat het voor studenten en collega’s betekent en kunt vooruitdenken over de mogelijkheden voor morgen. Jij gaat door tot je de oplossing te pakken hebt en je durft te experimenteren. Je weet stakeholders daarbij aan te haken, ook bij tegengestelde belangen. Als je iets even niet weet, dan schroom je niet dit bespreekbaar te maken, hulp te vragen en te sparren binnen je team. Zo ontwikkel jij je continu, als professional en als mens, en beweeg je mee met de veranderende wereld.

Wie zijn wij?

Onze betekenis

Studenten en collega’s ondersteunen met essentiële voorzieningen

Als afdeling Informatievoorziening en Technologie (IVT) ondersteunen we het kloppend hart van onze hogeschool. Want zonder onze IT-diensten kun je niet naar behoren leren, onderzoeken en werken. We willen tevreden en succesvolle studenten en collega’s. Daar hoort onze complete IT-service bij om hen te faciliteren, mee te denken en te adviseren bij hun persoonlijke leerroute en dagelijkse werkzaamheden. We staan als hogeschool midden in de maatschappij en maken met onze IT-diensten intensief samenwerken mogelijk. We creëren belangrijke randvoorwaarden om onderwijs en onderzoek verder te verbeteren, te vernieuwen en te flexibiliseren. Zo kunnen studenten hun eigen leerroute in hun eigen tempo volgen en opgeleid worden tot zelfstandig denkende professionals die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inclusieve wereld van morgen. Elke dag opnieuw hebben onze studenten en collega’s altijd, overal en op ieder apparaat toegang tot onze veilige digitale leer- en werkomgeving. Dat is waar we het voor doen!

Onze rol

Van beheer naar regie

Met Informatievoorziening en Technologie (IVT) zitten we midden in een transitie. We willen onze studenten en collega’s nog beter van dienst zijn en de groeiende IT-mogelijkheden volop benutten. We zetten IT in om de flexibilisering van ons onderwijs echt vorm te kunnen geven en te organiseren rond maatschappelijke vraagstukken waarin onderwijs, onderzoek en externe partners samenkomen. Daarom veranderen we stap voor stap van een traditionele beheerorganisatie naar een organisatie met een focus op regie: wat hebben onze studenten en collega’s echt nodig en hoe kunnen we dat met onze partners slim faciliteren? Onze meerwaarde zit in deze brugfunctie. Dankzij onze kennis van de organisatie en de markt zorgen we continu voor een match tussen vraag en aanbod. Dit is zichtbaar in de ruime IT-diensten die we bieden aan onze hogeschool om studeren en werken te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Onze werkwijze

Samenwerkende kennispartner met toegevoegde waarde

Om leren en werken optimaal te ondersteunen met onze IT-diensten willen we onze vakkennis en verbindende kwaliteiten inzetten. Dit betekent dat we steeds meer horizontaal gaan samenwerken. Zoek actief je collega’s op binnen en buiten Informatievoorziening en Technologie (IVT). Probeer samen een vraagstuk te doorgronden, collega’s mee te nemen in de oplossing en na te gaan of dit het gewenste resultaat is. We nodigen elkaar uit om vragen te stellen en durven indien nodig om hulp te vragen. We profileren ons steeds meer als kennispartner: we verdiepen ons proactief in nieuwe ontwikkelingen, weten wat het onderwijs en andere processen van onze hogeschool vragen en hoe we daar met onze IT-diensten op in kunnen spelen. Zo kunnen we waarde toevoegen. Bijvoorbeeld met nieuwe producten die online onderwijs verder verbeteren, met tools om efficiënter te werken of informatie om onze organisatie slimmer te sturen. We stappen geregeld buiten de muren van onze hogeschool om met partners in het hoger onderwijs te werken aan onderwijsinnovatie met IT. We zetten samen nieuwe initiatieven op en delen kennis. Kennisdeling doen we ook met organisaties en IT-professionals buiten het onderwijs.

Onze cultuur

Haal eruit wat erin zit

Bij Informatievoorziening en Technologie (IVT) kun je jezelf zijn. Je voelt je al snel thuis in onze toegankelijke, inclusieve werkomgeving met een diversiteit aan collega’s in een breed werkveld. Je komt terecht in een hecht team waarin we graag zien dat je elkaar stimuleert telkens dat stapje extra te zetten. Hoe kunnen we studenten en collega’s buiten IVT nog beter faciliteren? Dat is de vraag die de verandering van onze afdeling nu in gang zet. Jij krijgt volop vrijheid en verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de plannen van IVT en jouw specifieke team. We dagen je uit kansen te pakken en vernieuwingen vorm te geven. Het is leren en experimenteren zoals we dat ook van onze studenten vragen. Ook jou bieden we uitgebreide mogelijkheden om een leven lang te leren. Binnen onze hogeschool bieden we je volop support om door te groeien. Daarbuiten kun je meewerken aan leerzame projecten voor onderwijsinnovatie met IT in het hoger onderwijs. En via het samenwerkingsverband IT Circle Nederland kun je kennis delen met andere IT-professionals en zelfs stagelopen. Werken bij IVT is wat jij eruit haalt.

Dit zijn wij. Wie ben jij?

Bekijk ons vacatureaanbod