Privacyverklaring

laden

Privacyverklaring Inholland

Hogeschool Inholland respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeert Inholland u over de wijze waarop Inholland met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van Inholland of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Inholland is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De verwerking van uw persoonsgegevens is door Inholland gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Inholland in overeenstemming met de Privacyverklaring is.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
  • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.
  • werving en selectie
  • samenstellen gebruikersstatistieken
  • beveiliging en verbetering van onze websites

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Inholland gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van Inholland zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten bewerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Inholland daartoe verplicht is op grond van de wet.Beveiliging Inholland draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Inholland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Wijzigingen

Inholland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens

Inholland stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd door Inholland kunt u dit rechtstreeks aan de webredactie laten weten via webredactie@Inholland.nl.

Januari 2016