Waarom is je P halen handig?

Een propedeuse behalen: een stevige basis voor je studie

Als je gaat studeren aan het hbo of de universiteit ontkom je er niet aan: je moet je propedeuse behalen. Of zoals we in spreektaal ook wel zeggen: ‘je moet je P halen’. Maar wat is een propedeuse eigenlijk, wat kun je ermee en wanneer haal je je propedeuse? En, ook niet geheel onbelangrijk: wat als je je propedeuse niet haalt? We leggen uit wat het allemaal inhoudt en hoe het bij Hogeschool Inholland in z’n werk gaat.

De betekenis van een propedeuse in het hoger onderwijs

Je propedeuse behalen in het hoger onderwijs (hbo of wo) betekent dat je alle vakken en alle 60 bijbehorende studiepunten van het eerste jaar moet halen, uiterlijk binnen twee studiejaren. Je hebt als student dan de zogenoemde propedeutische fase voldoende afgerond, waarmee je in feite aantoont dat je in staat bent de hbo-studie te voltooien óf eventueel door kunt stromen naar de universiteit. Je kunt je propedeuse dus eigenlijk zien als een tussentijds diploma waarmee je groen licht krijgt voor de rest van je huidige hbo-bachelor of voor een universitaire studie.

Propedeuse behalen in het tweede jaar

Het feit dat je alle vakken uit het eerste jaar moet hebben gehaald om je propedeuse te behalen, betekent overigens níét dat je deze vakken per se tijdens het eerste jaar moet afronden. Hoewel het wel het streven is je propedeuse in het eerste jaar te behalen, kan het gebeuren dat je voor bepaalde vakken een onvoldoende haalt. In dat geval kun je deze vakken ook nog in het tweede jaar herkansen.

Wel moet je een minimumaantal studiepunten hebben gehaald om alvast door te kunnen stromen naar het tweede studiejaar zonder propedeuse. Hoeveel punten je nodig hebt, verschilt per studie, maar meestal ligt dit tussen de 45 en 50 studiepunten. Heb je niet genoeg studiepunten gehaald, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Wat de consequenties hiervan zijn, lees je verderop.

Met je hbo-propedeuse doorstromen naar de universiteit

Wanneer je je propedeuse op zak hebt, kun je dus je hbo-studie verder voortzetten en afronden, maar je kunt er ook voor kiezen om door te stromen naar de universiteit. Een hbo-propedeuse staat namelijk gelijk aan een vwo-diploma, wat het minimale vereiste is voor een wo-bachelor. Maar houd er wel rekening mee dat veel universitaire studies vaak nog extra eisen stellen. Denk aan bepaalde profielen of vakken waar je op het middelbaar onderwijs examen in gedaan moet hebben. Check dus altijd de toelatingsvoorwaarden van de universitaire studie van jouw interesse en zoek uit of je eventueel deelcertificaten op vwo-eindexamenniveau kunt halen om toegelaten te worden.

Ook is het goed om je te realiseren dat je op het hbo wordt voorbereid op het hoger beroepsonderwijs, terwijl je op de universiteit wetenschappelijk onderwijs volgt. Hier zit een groot verschil in, waardoor er in de praktijk relatief veel studenten uitvallen. Deze overstap is minder groot en dus makkelijker wanneer je na de havo je vwo-diploma haalt. Dit kost misschien wel iets meer tijd, maar op die manier bereid je je al in een eerdere fase voor op het wetenschappelijk onderwijs én werkveld.

Ben je al bezig met een hbo-bachelor, dan kun je deze natuurlijk ook eerst afronden en daarna doorstromen naar de universiteit door een te volgen. Hiervoor moet je wel eerst een premaster volgen; een schakelprogramma waarin je wordt klaargestoomd voor een masteropleiding naar keuze. 

Studenten willen na propedeuse behalen doorstromen naar universiteit
Student krijgt p tijdens ceremonie na propedeuse halen

Yes, propedeuse behaald!

‘Je P halen’ kan als eerste- of tweedejaarsstudent misschien voelen als een verplichting waar je niet op zit te wachten. Er wordt dan ook nog wel eens voor gevreesd, omdat de voortzetting van je bachelor staat of valt met het behalen van je propedeuse. Toch kun je het ook als iets positiefs en uitdagends zien. Want wat kun je eigenlijk met je propedeuse? Een heleboel! Heb je je propedeuse behaald, dan krijg je een go voor de rest van je hbo-studie. Of misschien is het de voorbereiding op je universitaire carrière.

Maar bovenal bewijs je met het behalen van je propedeuse dat jij het niveau van je opleiding aankunt én in staat bent de rest van de studie af te ronden. Je hebt immers alle vakken met een voldoende behaald. Waar je op de middelbare school nog je lage cijfers of onvoldoendes kon compenseren met hogere cijfers, kan dat op het hbo niet. Kortom: een mooie prestatie die gevierd mag worden! Hogeschool Inholland rijkt je propedeusediploma in dan ook uit tijdens een feestelijke ceremonie.

Wat kun je met je propedeuse op de arbeidsmarkt?

Buiten het feit dat je propedeuse tijdens je studie veel waard is, geldt dat net zo goed op de arbeidsmarkt. In sommige werkvelden kun je zelfs al aan de slag als je je propedeuse hebt behaald. Toch is het altijd verstandiger om je bachelor volledig af te maken zodat je je hbo-bachelordiploma straks ook op zak hebt. Deze is veel meer waard, omdat je hier meer aan hebt op de arbeidsmarkt. Niet alleen qua kennis en ervaring, maar zeker ook qua salaris.

Check de carrièremogelijkheden van de opleiding van jouw interesse

Propedeuse niet gehaald: wat nu?

Maar wat als je je propedeuse niet haalt? Eerder benoemden we al dat je je propedeuse uiterlijk het tweede studiejaar moet halen om de rest van je hbo-bachelor af te kunnen ronden. Lukt dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). In de meeste gevallen betekent dit dat je moet stoppen met je huidige studie. Een flinke tegenvaller, maar er zijn vaak nog genoeg andere alternatieven. Jouw studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan van Hogeschool Inholland helpen je in dit geval met het zoeken naar andere (studie)mogelijkheden.

Mocht je door persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen, dan moeten die worden meegewogen in het bindend studieadvies voor. Hiervoor moet je wel tijdig een melding hebben gedaan bij een studentendecaan.