Voorwaarden

Onze studenten worden door competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomstige werkveld. Al tijdens de studie doen de studenten door stages en projecten werkervaring op in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven en instellingen die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven.

Waar moet een stage aan voldoen?

Om goedkeuring te krijgen van de opleiding is het belangrijk dat de stageopdracht aan enkele voorwaarden voldoet. We zetten ze hier op een rij:

 1. De stageopdracht is voldoende concreet om over te kunnen rapporteren.
 2. De stagewerkzaamheden staan ten dienste van de leerdoelstellingen van de student en het nut voor de student (kennis, ervaring, competentieontwikkeling) moet groter zijn dan het economische nut van de verrichte stagewerkzaamheden. De periode van de stage is afhankelijk van de opleiding.
 3. De stagiair heeft binnen de organisatie een mentor nodig die hem/haar begeleidt en ondersteunt. 
 4. De interne organisatie is van voldoende omvang om zicht te kunnen krijgen in een complexe werksituatie.
 5. De organisatie biedt de student werkzaamheden op hbo denk- en werkniveau; gevarieerde taken of opdrachten die relevant zijn voor het werkgebied van de opleiding; toenemende verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te ontplooien.

    

Stageovereenkomst

Het is verplicht om de afspraken die aan het begin van de stage gemaakt worden tussen de stagiair, de hogeschool en jouw organisatie schriftelijk vast te leggen. Die afspraken worden vastgelegd in de vorm van een stageovereenkomst. 

In zo'n overeenkomst komen doorgaans de volgende aspecten terug:

 • de begin- en einddatum van de stageperiode
 • de werktijden en vrije dagen
 • de sociale positie (rechten en plichten) van de stagiair
 • de stagevergoeding
 • de naam en functie van de mentor
 • een omschrijving van de stageopdracht
 • andere zaken die van belang kunnen zijn voor de drie partijen, zoals geheimhouding, beëindigingsmogelijkheden en de wijze van geschilbeslechting

Wat betreft de scope van een eventuele geheimhoudingsplicht: de student moet wel de mogelijkheid behouden om zijn/haar stageverslag of afstudeerwerk met de onderwijsinstelling te delen, zodat de opleiding de stage en studievoortgang kan beoordelen.