Voorwaarden

Onze studenten worden door competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomstige werkveld. Al tijdens de studie doen de studenten door stages en projecten werkervaring op in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven en instellingen die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven.

Waar moet een stage aan voldoen?

Om goedkeuring te krijgen van de opleiding is het belangrijk dat de stageopdracht aan enkele voorwaarden voldoet. We zetten ze hier op een rij:

 1. De stageopdracht is voldoende concreet om over te kunnen rapporteren.
 2. De stagewerkzaamheden staan ten dienste van de leerdoelstellingen van de student en het nut voor de student (kennis, ervaring, competentieontwikkeling) moet groter zijn dan het economische nut van de verrichte stagewerkzaamheden. De periode van de stage is afhankelijk van de opleiding.
 3. De stagiair heeft binnen de organisatie een mentor nodig die hem/haar begeleidt en ondersteunt. 
 4. De interne organisatie is van voldoende omvang om zicht te kunnen krijgen in een complexe werksituatie.
 5. De organisatie biedt de student werkzaamheden op hbo denk- en werkniveau; gevarieerde taken of opdrachten die relevant zijn voor het werkgebied van de opleiding; toenemende verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te ontplooien.

    

Stageovereenkomst

Het is aan te raden om de afspraken die aan het begin van de stage gemaakt worden tussen de stagiair en jouw organisatie schriftelijk vast te leggen. De afspraken kunnen worden vastgelegd in de vorm van een stageovereenkomst. 

In de stageovereenkomst kan een clausule staan over geheimhouding van alle informatie naar derden, maar kan niet betrekking hebben op de student naar de opleiding toe. Deze moet de inhoud, het niveau en de kwaliteit van de stage volledig kunnen beoordelen. Wel kan een clausule worden opgenomen dat alle informatie door een ieder vertrouwelijk wordt behandeld.

 

We adviseren onderstaande zaken vast te leggen in een overeenkomst:

 • de begin- en einddatum van de stageperiode
 • de werktijden en vrije dagen
 • de sociale positie (rechten en plichten) van de stagiair
 • de stagevergoeding
 • de naam en functie van de mentor
 • een omschrijving van de stageopdracht
 • andere zaken die van belang kunnen zijn voor beide partijen