Diploma vooropleiding

Veelgestelde vragen

Wanneer ben je toelaatbaar met een Nederlandse vooropleiding?

Je bent toelaatbaar tot een hbo-bacheloropleiding of associate degree-opleiding als je een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 (WEB) hebt behaald. Met een mbo-opleiding niveau 4 wordt bedoeld een diploma erkend door OCW op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voor een middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4). Voor meer informatie kijk op www.inholland.nl/vooropleiding.

Wanneer heb ik een deficiëntie?

Naast een havo- of vwo-diploma kunnen er ook bepaalde eisen gesteld worden aan het profiel en/of de vakken. Voldoe je niet aan de vakkenpakketeis dan ben je deficiënt voor dat vak. Om toegelaten te worden is het noodzakelijk dat je deze deficiëntie wegwerkt. Voor meer informatie kijk op www.inholland.nl/deficientietoets.

Wanneer kun je een toelatingstoets (21+ toets) doen?

Om in Nederland toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Voor havo- en vwo-diploma's geldt bovendien dat eisen gesteld kunnen worden aan de examenvakken en/of het vakkenprofiel. Beschik je niet over één van deze diploma's, haal je voor 1 februari (voor de februari-instroom) of voor 1 september (voor de septemberinstroom) niet één van de bovengenoemde diploma's en ben je 21 jaar of ouder bij aanvang van je studie? Dan kun je deelnemen aan de toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Voor meer informatie kijk op www.inholland.nl/toelatingstoets.

Ik heb mijn vooropleiding behaald in het buitenland. Kan ik mij aanmelden?

Ook met een buitenlandse vooropleiding kun je je aanmelden via Studielink. Houd dan wel rekening met een langere verwerkingstijd in verband met je diplomawaardering. Voor meer informatie kijk op www.inholland.nl/vooropleiding.

Om toegelaten te worden tot een Nederlandstalige hbo-opleiding moet je kunnen aantonen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Hoe je dit aan kunt tonen staat in de In- en uitschrijfregels.

Ik heb nog geen diploma vanwege COVID-19, kan ik toch starten met een opleiding?

Als je jouw diploma vooropleiding niet behaald hebt voor 1 september, kun je alsnog instromen bij een van onze opleidingen. Je overlegt dan, in plaats van een diploma, een afrondingsadvies dat is opgesteld door (de examencommissie van) je vooropleiding. Dit kun je tot uiterlijk 31 augustus doen. De voorwaarde is wel dat je vóór 1 januari 2021 alsnog voldoet aan de geldende toelatingseisen van de opleiding, door een kopie van je diploma in te sturen.

Deze regeling geldt als je:

  • met een MBO 4 diploma met een kleine studievertraging wilt instromen in het hbo
  • met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen bij een master in het HBO
  • met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen in een verkorte hbo-bachelor
  • met een nog niet helemaal afgeronde ad-opleiding wilt instromen bij een hbo-bachelor
  • met een nog niet helemaal afgeronde hbo-propedeuse wilt instromen bij een hbo-bachelor
  • met een nog niet helemaal afgeronde vavo of staatsexamen wilt instromen bij een ad-opleiding of hbo-bachelor

Staat de info die je zoekt hier niet bij?

Vraag het ons direct!