Persoonlijke situaties

Veelgestelde vragen

Ik heb een functiebeperking. Kan ik bij Inholland studeren?

Wanneer jij dyslexie, een chronische ziekte of een andere fysieke of psychische aandoening hebt, dan kan studeren lastiger zijn dan studeren zonder functiebeperking. Toch is het heel goed mogelijk. Geef op tijd bij het studentendecanaat aan wat je functiebeperking is, ook als je denkt (nog) geen extra maatregelen nodig te hebben. De studentendecaan kan je ondersteuning bieden in de vorm van regelingen, voorzieningen en individuele begeleiding. Met hem of haar kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Wat verstaan jullie onder functiebeperking?

"Alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die meestal blijvend van aard zijn en die vaak tot studievertraging leiden." Hieronder vallen ook niet zichtbare aandoeningen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, psychische problemen en chronische ziekten.

Welke voorzieningen zijn er voor studenten met een functiebeperking?

Een student met een functiebeperking kan in overleg met en op advies van een studentendecaan bepaalde voorzieningen en aanpassingen aanvragen. Dit is vastgelegd in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) van Inholland. Een aantal voorbeelden van aanpassingen en voorzieningen die Hogeschool Inholland je kan bieden:

  • Extra tijd voor een toets;
  • Aangepast tentamenmateriaal (bijv. vergroot lettertype of het toestaan van het gebruik van een laptop bij een tentamen);
  • Aanpassingen in het onderwijs (bijv. spreiding lessen, aangepaste leermiddelen);
  • Fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw en de aanwezigheid van een rustruimte);
  • Begeleiding bij het aanvragen van een voorziening prestatiebeurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs bij studievertraging.

Ik heb specifieke voorzieningen nodig vanwege mijn functiebeperking. Wat is er mogelijk?

Als je vanwege je functiebeperkingen specifieke voorzieningen nodig hebt, dan kun je deze wensen, mogelijkheden voor individuele voorzieningen en de eventuele financiering daarvan bespreken met de studentdecaan. Juist als het gaat om specifieke voorzieningen is het van groot belang dat je al in een vroeg stadium - zo mogelijk vóór aanvang van het studiejaar - contact opneemt met de studentendecaan, zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen.

Hoe maak ik aanspraak op bepaalde voorzieningen en aanpassingen voor mijn functiebeperking?

Je kunt aanspraak maken op bepaalde voorzieningen en aanpassingen als je bij de studentendecaan kunt aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een functiebeperking. Het gaat dan om een verklaring van de huisarts, behandelend arts of psycholoog/psychiater. In geval van dyslexie gaat het om een verklaring van een erkende instantie. Zorg dat je, zo mogelijk tijdens je eerste afspraak bij de studentendecaan, een medische verklaring of een diagnostisch rapport kunt overleggen.

Ik loop studievertraging op vanwege mijn functiebeperking. Is er financiële ondersteuning?

Als je vertraging oploopt, kan het zijn dat de bekostiging van je studie een probleem wordt. Studenten die recht hebben op studiefinanciering en door overmacht op grond van een lichamelijke, zintuiglijke of psychologische aandoening studievertraging oplopen, hebben recht op aanvullende financiële voorzieningen. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van je behandelend arts of psycholoog en van de studentendecaan.

Hogeschool Inholland heeft mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Het aanvragen van deze financiële voorzieningen verloopt altijd via het studentendecanaat.

Lees meer over financieel slim studeren

Ik doe aan topsport, hoe kan ik dat met mijn studie bij Inholland combineren?

Het speciale topsportbeleid van Hogeschool Inholland maakt het mogelijk om een topsportcarrière te combineren met een hbo-opleiding. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten moeten studenten de topsportstatus hebben of een erkend topsporter zijn.

Elke locatie van Hogeschool Inholland heeft een studentendecaan waar je voor meer informatie over studeren in combinatie met het uitoefenen van topsport terecht kunt.

Meer informatie vind je in de onderwijsgids.

Download de Onderwijsgids (pdf)

Staat de info die je zoekt hier niet bij?

Vraag het ons direct!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228