Hybride ICT-docent (maatwerk-/incompanytraject)

Programma post-hbo Hybride ICT-docent

Binnen onze post-hbo opleiding Hybride ICT-docent staat jouw ontwikkeling als professional centraal, want je:

 • leert taken uit te voeren op het niveau van een hbo-docent;
 • wordt je van jouw kwaliteiten en mogelijkheden en krijgt zicht op jouw eigen niveau;
 • krijgt helder welke punten je nog (meer) kunt ontwikkelen;
 • ervaart wat de effecten zijn van een beredeneerde inzet van didactische middelen;
 • wordt uitgedaagd om tijdens de stage in de hbo-onderwijspraktijk te experimenteren met de nieuw geleerde aanpak;
 • wordt in een voortdurend ontwikkelproces gestimuleerd om nieuwe ICT- en pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden te integreren in de onderwijsleerpraktijk.

Het programma bestaat uit de onderdelen toetsen, doceren, begeleiden, ontwerpen en professioneel docentschap. Al deze onderdelen bevatten (toets)opdrachten die aansluiten op de stage. Je krijgt opdrachten, maar we werken ook met simulaties, bespreken video-opnames en je geeft en ontvangt feedback.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 1. Pedagogisch handelen
 2. Vakdidactiek
 3. Begeleiding van studenten
 4. Onderzoeken en ontwerpen van beroepstaken
 5. ICT inhoudelijk op basis van onderwijsleerpraktijk
   

Afronding en certificering

Als je alle onderdelen voldoende hebt afgerond volgt het eindgesprek. Daarin breng je concrete voorbeelden uit de stage naar voren, waaruit blijkt dat je handelt volgens pedagogische en didactische principes. Tevens kun je aantonen dat je op ICT-gebied voldoende 'boven de stof staat'. 

Bij het eindgesprek zijn zowel de coach als de werkplekbegeleider aanwezig. In dit gesprek blik je terug op de doorgemaakte ontwikkeling en kijk je vooruit naar hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen als Hybride ICT-docent. Bij een voldoende afronding ontvang je het diploma.

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven