Aanvullend uitstroomprofiel tot Registercoach

Programma Aanvullend uitstroomprofiel tot Registercoach

De opleiding Aanvullend uitstroomprofiel tot Registercoach bestaat uit 3 lesdagen waarin onderstaande onderwerpen aan bod komen:

Opbouw van de opleiding Aanvullend uitstroomprofiel tot Registercoach

Dag 1: Sensitiviteit op organisatieniveau

Dag 1: Sensitiviteit op organisatieniveau

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennismaking
 • Informatie over registratie als coach
 • Doelen formuleren
 • Casus
 • Introductie ‘organisatiesensitiviteit’
 • Oefening driegesprekken voeren
 • Oefening met eigen casus
 • Bevindingen, leren van elkaar
 • Afronding: resultaten oogsten, opdrachten voor de volgende bijeenkomst

Dag 2: Resultaatgerichtheid

Dag 2: Resultaatgerichtheid

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Glansmomenten
 • Aanscherpen doelen
 • Uitwisseling opdrachten
 • Boekenmarkt voor supervisoren
 • Casus
 • Introductie ‘resultaatgerichtheid’
 • Oefening resultaatgerichtheid begeleiden
 • Oefening met eigen casus
 • Bevindingen, leren van elkaar
 • Afronding: resultaten oogsten en proeve van bekwaamheid bespreken

Dag 3: Profileren en positioneren als coach

Dag 3: Profileren en positioneren als coach

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Uitwisseling van concept proeven van bekwaamheid
 • Positioneren als coach t.b.v. klant en opdrachtgever
 • Profileren als coach op de markt
 • Oefening geïntegreerd werken met beide deelaspecten
 • ‘Elevator Pitch’
 • Afronding: resultaten en samenwerking, bespreken van afronding 3-daagse opleiding

Proeve van bekwaamheid

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid bestaat uit de uitwerking van 4 opdrachten. De omvang van de definitieve proeve is maximaal 7 pagina’s (exclusief samenvatting en eventuele bijlagen). In de samenvatting geef je een beknopte beschrijving van de hoofdpunten uit je proeve die laten zien dat je (start)bekwaam bent als coach.

Afronding

Afronding

Na de derde lesdag mail je je definitieve versie van je proeve van bekwaamheid uiterlijk 1 maand na afloop van de bijscholing naar de docent. De docent beoordeelt uiterlijk een maand later (dus binnen 2 maanden na de laatste bijeenkomst) de definitieve proeven. Je krijgt bericht of je al dan niet voldaan hebt aan de eisen. De categorieën voor de beoordeling zijn ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’.

Voldoe je aan alle eisen voor deelname aan de opleiding (geregistreerd supervisor én coachervaring) en heb je aan de eisen van de proeve voldaan, dan ontvang je van LVSC een bewijs van deelname voor deze bijscholing en kun je jezelf laten inschrijven in het register van LVSC.

Indien je (nog) niet aan de eisen hebt voldaan, ontvang je een schriftelijke toelichting over welke aanvulling verwacht wordt. Herkansing is mogelijk uiterlijk tot een half jaar na afloop van de bijscholing.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven