Opleiding Energietransitie Noord-Holland Noord (NHN)

Programma post-hbo opleiding Energietransitie NHN

Wil jij maatschappelijke impact maken? En je steentje bijdragen aan de energietransitie van Noord-Holland Noord? De post-hbo opleiding Energietransitie NHN van Inholland Academy bereidt jou voor om als professional aan de slag te gaan binnen de energietransitie. Het maakt hierbij niet uit of je in dienst bent (of een functie ambieert) bij de overheid of het bedrijfsleven, of werkt als zzp’er.

In een periode van 10 maanden ga je in wekelijkse bijeenkomsten praktisch aan de slag met de volgende modules:

Module 1: Van fossiel naar hernieuwbaar (8 lessen)

Beheers dé technische kennis van energiesystemen en duurzame energietechnologieën om de toekomst van energie vorm te geven.

Module 2: Energietransitie, maatschappij en politiek (5 lessen)

Doorgrond de maatschappelijke- en politieke factoren van de energietransitie, om je doelgericht binnen dit vakgebied te kunnen bewegen.

Module 3: Energietransitie en economie (5 lessen)

Word wegwijs in huidige- en nieuwe economische systemen en realiseer economische kansen binnen de energietransitie.

Module 4: Energietransitie en ecologie (5 lessen)

Ontwikkel je kennis op het gebied van milieu, klimaat en de invloed van de energietransitie hierop.

Module 5: Toekomstgericht systeemdenken (7 lessen)

Ontdek zelf waarom een duurzame-, inclusieve- en holistische aanpak binnen complexe projecten onmisbaar is voor succes.

Opbouw van de opleiding Energietransitie NHN

Module 1. Van fossiel naar hernieuwbaar

Module 1. Van fossiel naar hernieuwbaar

Tijdens deze module verdiep je jezelf in de wereld van duurzame energie. Je krijgt inzicht in het huidige energiesysteem, dat voornamelijk draait op fossiele bronnen. En natuurlijk leer je hoe je de overgang naar groene alternatieven kunt verwezenlijken.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • Inzicht in de huidige energiemix
 • Duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en water
 • Energieopslag (o.a. batterijen en waterstof)
 • Centrale en decentrale opwekking
 • CO2-opslag
 • Energieberekeningen
 • Balanceren van het elektriciteitsnet

Deze module volg je in 8 lessen van 3 uur, waarbij theorie en werkcolleges elkaar afwisselen. De focus ligt op het begrijpen van de technische complexiteit van de energietransitie en de basis van energieberekeningen, zodat jij niet (langer) zal terugdeinzen van formules in (advies)rapporten.

Module 2. Energietransitie, maatschappij en politiek

Module 2. Energietransitie, maatschappij en politiek

De energietransitie is, naast een technologische-, vooral een maatschappelijke- en politieke kwestie. Daarom is er behoefte aan professionals die begrijpen hoe de energietransitie de maatschappij beïnvloedt en hoe politieke besluitvorming en beleid van invloed zijn op de voortgang ervan.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • Internationaal klimaatbeleid (o.a. Kyoto protocol, Paris Agreement, EU Green Deal)
 • De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
 • Klimaatrechtvaardigheid (o.a. energie-armoede, ongelijkheid, klimaatmigratie)
 • Geopolitieke belangen
 • Wet- en regelgeving in de Benelux
 • Bottom-up en top-down oplossingen

Deze module volg je in 5 lessen van 3 uur. Er is gekozen voor een mix tussen theorie en praktijkvoorbeelden, waardoor de lesstof snel gaat ‘leven’.

Module 3. Energietransitie en economie

Module 3. Energietransitie en economie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is niet alleen cruciaal voor het beperken van klimaatverandering, maar biedt ook kansen voor innovatie en economische groei.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • Donut economie
 • Circulaire economie
 • True price
 • Duurzame ontwikkeling
 • ESCO’s
 • Terugverdientijd van duurzame energiebronnen
 • Investeringsmodellen en financieringsmechanismen
 • Handelen op de energiemarkt
 • Groen ondernemen

In de 5 lessen van 3 uur van deze module zijn theorie, praktijk en inspiratie goed op elkaar afgestemd. Na het volgen van deze module begrijp je de interactie tussen energietransitie en economie en besef je hoe economische kansen benut kunnen worden.

Module 4. Energietransitie en ecologie

Module 4. Energietransitie en ecologie

Fossiele brandstoffen zijn (nog altijd) onze voornaamste energiebronnen, maar tegelijkertijd zijn ze de grootste veroorzakers van klimaatverandering. In deze module krijg je inzicht in antropogene invloeden op het klimaat en de milieu impact van verschillende soorten duurzame energie.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als: 

 • Gevolgen van klimaatverandering
 • Emissiehandelssystemen
 • Biodiversiteit
 • Albedo effect
 • Levenscyclusanalyse (LCA)
 • Stikstofproblematiek
 • Milieu implicaties van duurzame energietechnologieën
 • Bodem- en luchtverontreiniging
 • Afvalbeheer

Deze module (5 lessen van 3 uur) geeft je een dieper inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. Je beseft wat de positieve- en negatieve milieu-impact is van duurzame energietechnologieën.

Module 5. Toekomstgericht systeemdenken

Module 5. Toekomstgericht systeemdenken

Complexe projecten binnen de energietransitie vereisen een integrale aanpak en specifieke managementtools, zoals systeemdenken. Je zult worden uitgedaagd om doelen te definiëren die gebaseerd zijn op meer dan louter economische drijfveren. Dit vraagt om herdefiniëring van waarden, zoals positieve maatschappelijke- en ecologische impact.

Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • Methoden voor complexe projecten, zoals: systeemdenken, co-design, design-thinking, foresight approach, multi-level perspective en systems engineering V-model
 • Kritisch leren denken: hoe kan het wel?
 • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • People, planet, profit: de kracht van duurzaam veranderen
 • Belang van diversiteit en inclusiviteit
 • Social return on investment (SRI)
 • Multi-criteria analyse (social, economisch, ecologisch)
 • Effectiviteit en draagvlak

Deze vooruitstrevende module volg je in 7 lessen van 3 uur, waarin theorie, inspiratie en toepassing worden afgewisseld. Jouw visie en ideeën komen samen in een duurzaamheidsstrategie. In de bijbehorende duurzame businesscase toon je aan op welke wijze jouw organisatie langdurig concurrentievoordeel kan realiseren en tegelijkertijd maatschappelijk kan bijdragen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven