Opleiding Energietransitie Noord-Holland Noord (NHN)

Resultaat post-hbo opleiding Energietransitie NHN

Na succesvolle afronding van deze opleiding beschik jij over het brede totaalpakket aan kennis en vaardigheden welke nodig zijn om een functie binnen de energietransitie te bekleden en kun je het verschil maken in Noord-Holland Noord. Je bent getraind om met een kritische-, creatieve- en holistische blik naar de energietransitie te kijken. Je weet hoe je een positieve stempel kunt drukken op duurzaamheidsstrategieën. Altijd gedreven door het uitgangspunt: "hoe kan het wel?”

Doordat professionals in dit toekomstgerichte- en snelgroeiende vakgebied schaars zijn, ben jij na het volgen van deze opleiding direct interessant voor overheden en het bedrijfsleven. Na afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Energietransitie NHN van Inholland Academy en een Microcredential.

Leeruitkomsten

Onze leeruitkomsten beschrijven het eindniveau dat jij moet weten, begrijpen en/of toepassen om de module succesvol af te ronden.

Module 1. Van fossiel naar hernieuwbaar

 • Je evalueert (duurzame) energiebronnen en opslagmethoden in een hoog complexe en snel veranderende wereld, waarbij je rekening houdt met de technische aspecten van verschillende technologieën en de capaciteit van het elektriciteitsnet.
 • Je hebt begrip van de implicaties en de voor- en nadelen van de belangrijkste energieopslagmethoden en -bronnen, waaronder zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. Je hebt begrip van energieconsumptie, -opslag en van centrale en decentrale energieopwekking.

Module 2. Energietransitie, maatschappij en politiek

 • Om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie, doorgrond je sociaal-maatschappelijke- en politieke factoren die hierop van invloed zijn en vice versa, zodat jij weet hoe je je doelgericht binnen dit landschap kunt bewegen.
 • Je begrijpt de rol van internationale-, nationale- en lokale overheden (top-down) en de invloed van belanghebbenden, lobbygroepen en burgerinitiatieven (bottom-up) op de energietransitie. Hierbij erken je de complexiteit en implicaties van energietransitie op mens en maatschappij, zoals de invloed op gemeenschappen en sociale rechtvaardigheid.
 • Je hebt kennis van klimaatbeleid, stimuleringsregelingen en beleidsinstrumenten voor het bevorderen van de energietransitie.

Module 3. Energietransitie en economie

 • Je hebt begrip van de belangrijkste financiële- en economische aspecten van de energietransitie en je weet hoe jij deze kunt inzetten voor het bevorderen van innovatie, economische groei en maatschappelijke impact.
 • Hierbij heb je inzicht in de kosten en baten van groene investeringen en de effecten op werkgelegenheid, (brede) welvaart en concurrentievermogen. Ook heb je basiskennis van duurzame financieringsmethoden, circulaire economische principes en de belangrijkste energiehandelsmarkten.

Module 4. Energietransitie en ecologie

 • Je bent in staat om binnen de kaders van de energietransitie een afweging te maken in prioritering bij de verschillende klimaatopgaven.
 • Hiervoor weet je wat het begrip ecologie inhoudt en op welke wijze ecologie invloed heeft op de maatregelen uit de energietransitie.
 • Je weet hoe ecologisch beleid zich vertaalt naar de praktijk van verschillende overheden. En je kent de samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsdoelen.

Module 5. Toekomstgericht systeemdenken

 • Je past doelmatig systeemdenken toe bij het ontwikkelen en managen van complexe projecten, waarbij zowel economische-, ecologische-, als maatschappelijke waarden worden gecreëerd.
 • Je bent bekend met de duurzame doelen en kaders waarbinnen jouw organisatie opereert. Afgestemd op de context, besef jij je hoe je voordeel behaalt door inzet van (de meest voorkomende) methoden voor het managen van complexe projecten, zoals co-design, design-thinking, foresight approach, multi-level perspective en het systems engineering V-model. Hierbij bezit je de vaardigheden om stakeholders te verenigen.
 • Je begrijpt hoe je complexe projecten analyseert en holistisch kunt aanpakken. Je bent getraind om kritisch te denken met een toekomstgerichte blik en buiten de gebaande paden: “hoe kan het wel?”
 • Jouw visie en ideeën komen samen in een duurzaamheidsstrategie. In de bijbehorende duurzame businesscase toon je aan op welke wijze jouw organisatie langdurig concurrentievoordeel kan realiseren en tegelijkertijd maatschappelijk kan bijdragen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven