HRM

Programma HRM opleiding

Tijdens de opleiding HRM komen veel belangrijke thema’s en huidige trends binnen het vakgebied HRM aan bod, zoals Duurzame Inzetbaarheid, HR-analytics en Workforcemanagement. Je brengt eigen casuïstiek in en de opdrachten die je maakt, kun je direct toepassen in je eigen werkomgeving. Hierdoor is deze opleiding niet alleen relevant voor jou, maar ook voor je werkgever.

De opleiding bestaat uit twintig dagdelen waarbij gewerkt wordt volgens de methode “Action Learning”. Dit leert je om op verschillende manieren tegen problemen aan te kijken en zo tot de juiste oplossingen te komen. Tijdens de lessen leer je dan ook van elkaar en met elkaar. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten is belangrijk de voorgeschreven literatuur te bestuderen en thuis opdrachten te maken. Deze worden vervolgens besproken tijdens de bijeenkomsten, waarbij een directe koppeling gemaakt wordt naar je eigen werkpraktijk. Daarnaast houd je een logboek bij met daarin inzichten die voortkomen uit de lessen. Hierbij schrijf je dus tijdens de opleiding een scriptie over een HR- gerelateerd onderwerp dat speelt binnen je organisatie.

Het programma richt zich op het ontwikkelen of verbeteren van verschillende HR-rollen en zoomt in op zaken als HR advies, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment,  sollicitatiegesprekken, talentmanagement, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

De opleiding is verdeeld in een aantal modules waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Opbouw van de opleiding HRM

1. Introductie

1. Introductie

Tijdens de eerste les krijg je inzicht in de eindtermen van de opleiding. Er wordt aandacht besteed aan het toepassen van professionele onderzoeksmethoden in de HR-praktijk.

2. Organisatiekunde

2. Organisatiekunde

Tijdens de les krijg je inzicht in de bijdrage van HRM aan de organisatieontwikkeling, cultuur en structuur van je eigen organisatie. Je wordt uitgedaagd om met jouw talent een bijdrage te leveren aan de instandhouding of ontwikkeling van de organisatiecultuur en– structuur.

3. De rol en positie van HRM binnen de organisatie

3. De rol en positie van HRM binnen de organisatie

Deze module bestaat uit drie dagdelen. Tijdens de lessen krijg je inzicht in de rol en positie van HRM binnen de organisatie. Tevens wordt aandacht besteed aan het toepassen van intervisie en adviesvaardigheden in de rol van HRM-adviseur. Je wordt uitgedaagd om je talent en visie op de wendbaarheid van het personeel in je organisatie effectief en geloofwaardig te communiceren.

4. HR-instrumenten

4. HR-instrumenten

Deze module bestaat uit vier dagdelen. Deze lessen vormen het hart van deze opleiding. Je krijgt namelijk inzicht in de HR-instrumenten op het gebied van in-door-en uitstroom en de bijbehorende gesprekstechnieken. Hieronder worden de onderwerpen kort toegelicht:

 • Werving en selectie
 • Arbeidsmarktcommunicatie & employer branding
  • Het snel en effectief verbeteren van je arbeidscommunicatie
  • Doelgericht en succesvol werken aan een uitstekend werkgeversimago
  • Snel en makkelijk de juiste kandidaat vinden en werven
 • Belonen
 • Ontslag
 • Mobiliteit en loopbaanplanning
 • Gesprekstechnieken

Verzuim:

 • Rendementsgrafiek arbeid
 • Arbeidsovereenkomst: juridisch en mentaal
 • Communicerend vat- en beslismodel
 • Ziekte-, werkzuim,-verlof, aanwezigheidspercentage, terminologie en effect
 • Ken- & stuurgetallen
 • Job marketing: arbeidsongeschikt of arbeid ongeschikt
 • HRM en leiderschap
 • WAAG 1: praktisch werkplan Werken Aan ArbeidsGeschiktheid’’, intentie en interventies
 • Actoren en acteren, wie verantwoordelijk voor wat en regie: Arbodienst, bedrijfsarts, preventiemedewerker, leidinggevende en medewerker
 • Uitwerking casussen, analyse, gesprek en interventie: korte gesprekstraining
 • Arbo- en wet Poortwachter, eisen en toepassing
 • Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid, veiligheid en functioneren
 • Verzuim is vooral een kwestie van gedrag; van medewerker en leidinggevende.
 • Verzuim valt daarom te sturen met HR en leiderschap in de lead
 • WAAG 2: praktisch werkplan ‘Werken Aan ArbeidsGeschiktheid’, winst voor medewerker en organisatie

Talentmanagement:
De 21ste eeuw is de eeuw van het talent.
In vorige decennia kwamen werkgevers nog weg met kapitaal en machines. Nu niet meer. Momenteel is de onderscheidende factor écht alleen nog de kwaliteit van mensen

 • Talent en rendement
 • Arbeidsrelaties 1.0 -> 2.0 -> 3.0
 • Leiderschap
 • Binden en boeien
 • Golden circle
 • Generatiemanagement
 • Rol en positie HR
 • Inclusiviteit of exclusiviteit
 • Praktisch werkplan ‘Talentmanagement’

5. Strategisch HRM

5. Strategisch HRM

Deze module bestaat uit vier dagdelen. Tijdens de lessen krijg je inzicht in hoe je zelf kunt bijdragen aan het vormgeven van strategisch HRM in je organisatie. De Thema’s Strategische personeelsplanning, Workforcemanagement en HR-analytics komen tijdens deze module aan bod. Ook wordt een gastspreker uitgenodigd die aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van personeel in wendbare organisaties. Tijdens deze lessen wordt je uitgedaagd om het management van je organisatie te adviseren over de richting en inrichting van het strategische personeelsbeleid.

 • Strategische HR-planning en functievorming
 • Workforcemanagement
 • Ken- en stuurgetallen/HR-analytics
 • Duurzame inzetbaarheid

6. Professioneel presenteren

6. Professioneel presenteren

Tijdens deze les krijg je inzicht in de opbouw van een professionele presentatie en leer je presentatietechnieken toe te passen in een professionele setting, als voorbereiding op de eindpresentatie van je scriptie. Tijdens deze les gaan we dieper in op professioneel communiceren met het management van je organisatie over alle aspecten van personeelsbeleid.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Esther Lute nov 2018.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven