Cultuurbegeleider

Programma post-hbo Cultuurbegeleider

De opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef. 

Opbouw van de opleiding Cultuurbegeleider

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

In deze module staat de basis van cultuuronderwijs centraal.

Wat komt aan bod?

 • cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

Tijdens deze module leer je hoe verandering in het cultuurbeleid op jouw school teweeg brengt.

Wat komt aan bod?

 • financieringsstructuur van cultuureducatie
 • het bereiken van veranderingen in jouw school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt, hoe werk je hierin in- en extern samen?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

Je leert tijdens deze module wat cultuur bij kan dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Wat komt aan bod?

 • bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, mediaeducatie en erfgoededucatie aan de culturele ontwikkeling van kinderen
 • verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners en inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

In module 4 ga je dieper in op de leerlijnen op het gebied van cultuureducatie.

Wat komt aan bod?

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen op het gebied van cultuureducatie
 • Het beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

In de laatste module leer je hoe je cultuureducatie kunt implementeren en hoe je collega’s kunt coachen.

Wat komt aan bod?

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van een praktijkonderzoek op school.

Het eerste jaar van de opleiding Cultuurbegeleider volg je colleges. Het laatste half jaar werk je aan je eindpresentatie en meesterproef. Hiervoor is een aantal dagen voor begeleiding, coaching en intervisie gereserveerd.

Meesterproef

Meesterproef

Door praktijkgericht onderzoek laat je in de Meesterproef zien dat je beschikt over een onderzoekende en reflectieve houding. Je levert een adviesrapport en een implementatievoorstel op, die onderbouwd en verantwoord zijn vanuit de literatuur. De hoofddoelen zijn:

 • een relevant verband kunnen leggen tussen praktijksituaties en literatuur. Je kunt ook op de juiste (APA) manier verwijzen naar die literatuur
 • in staat zijn conclusies te vertalen naar een gefundeerd advies en plan van aanpak voor jouw school.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van OCW biedt vanaf oktober 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.
 • Of een Cultuurbegeleider écht meerwaarde heeft? Jazeker! Check de verhalen van Cultuurbegeleiders, schooldirecteuren, een directeur van een kunstencentrum én een lid van het college van een schoolbestuur. Ze vertellen wat de opleiding in hun organisatie teweegbracht. Check het hier! 
  De nieuwste verhalen check je hier!
 • De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider is ontwikkeld door Inholland Academy en Plein C (het bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland). Door samenwerkingsverbanden met Kunstgebouw en CultuurSchakel (experts in cultuuronderwijs) wordt de opleiding ook in Zuid-Holland aangeboden.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030