Cultuurbegeleider

laden

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider: verbeter het cultuuronderwijs op uw school!

Bent u een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en hebt u behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou u zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op uw school of juist uw collega’s hierbij begeleiden? Wilt u leren hoe u een leerlijn kunt ontwikkelen voor uw school? In dat geval is deze post-hbo registeropleiding Cultuurbegeleider iets voor u! 

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. U schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee u aantoont wat u hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dient u de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

Programma post-hbo Cultuurbegeleider

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules:

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in uw school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Doelen en actoren: hoe bereikt u wat u wilt en hoe werkt u hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

 • Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie 

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie

Meesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider?

Na afloop van de opleiding hebt u uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. U bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor uw school. Daarnaast kunt u zelf cultuuronderwijs verzorgen en hebt u geleerd uw collega’s op school hierin te begeleiden.

Resultaat post-hbo Cultuurbegeleider

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Cultuurbegeleider, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt u als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. U voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen. 

Start

Dordrecht, woensdag 31 oktober 2018
  Den Haag, woensdag 31 oktober 2018
  Rotterdam, woensdag 31 oktober 2018
  Alkmaar, woensdag 30 januari 2019
  Haarlem, woensdag 30 januari 2019

Duur

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van ongeveer drie uur gedurende anderhalf jaar. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 15:00 - 18:00 uur. In het eerste jaar vinden colleges plaats. In het laatste half jaar werkt u aan uw eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.

Investering  

€ 2.450 (exclusief literatuur ca. € 150)

NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder! 

Studiebelasting        

420 uur

Type

opleiding

Niveau

post-hbo

Download brochure

Inschrijven

Opleidingenoverzicht