Cultuurbegeleider

laden

 "Start definitief op woensdag 4 oktober a.s. in Den Haag, schrijf nu nog in!"

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider: verbeter het cultuuronderwijs op uw school!

Bent u een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en hebt u behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou u zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op uw school of juist uw collega’s hierbij begeleiden? Wilt u leren hoe u een leerlijn kunt ontwikkelen voor uw school? In dat geval is deze post-hbo registeropleiding Cultuurbegeleider iets voor u! 

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. U schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee u aantoont wat u hebt geleerd en toegepast. Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dient u de basisopleiding ICC met succes te hebben afgerond.

Programma post-hbo Cultuurbegeleider

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules:

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in uw school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Doelen en actoren: hoe bereikt u wat u wilt en hoe werkt u hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

 • Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie 

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie

Meesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider?

Na afloop van de opleiding hebt u uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. U bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor uw school. Daarnaast kunt u zelf cultuuronderwijs verzorgen en hebt u geleerd uw collega’s op school hierin te begeleiden.

Resultaat post-hbo Cultuurbegeleider

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Cultuurbegeleider, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt u als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. U voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen. 

Start

Den Haag, woensdag 4 oktober 2017 (start definitief, schrijf nu nog in!)
  Haarlem, woensdag 4 oktober 2017

Duur

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van ongeveer drie uur gedurende anderhalf jaar. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 15:00 - 18:00 uur. In het eerste jaar vinden colleges plaats. In het laatste half jaar werkt u aan uw eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.

Investering  

€ 2.450 (exclusief literatuur ca. € 150)

NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder! 

Studiebelasting        

420 uur

Type

opleiding

Niveau

post-hbo


Opleidingenoverzicht