Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg

Programma post-hbo Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg

De opleiding bestaat uit acht modulen. Je hebt 17 dagdelen les van 11.30 tot 18.30 uur. Ook volg je twee dagdelen intervisie van 13.00 tot 16.00 uur.

Elke module bestaat uit één of twee bijeenkomsten. Een bijeenkomst duurt van 11.30 tot 18.30 uur en bestaat uit een mix van theorie, training en praktijkverwerking. Elke module wordt afgerond met een opdracht. In sommige gevallen wordt de opdracht opgenomen in de eindopdracht. Daarnaast zijn er zes intervisiebijeenkomsten (waarvan twee dagdelen van 13.00 tot 16.00 uur). 

Opbouw van de opleiding Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg

Module 1: Introductie Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg

Module 1: Introductie Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg

Deze module gaat over de ontwikkeling van de eerstelijns gezondheidszorg, de trends en de toekomst van de eerste lijn in relatie tot de tweedelijns gezondheidzorg en andere aanpalende sectoren.

Module 2: Stimulerend leidinggeven: management in de dagelijkse praktijk

Module 2: Stimulerend leidinggeven: management in de dagelijkse praktijk

In deze module leer je hoe je op basis van contract- en jaarafspraken stuurt op resultaat en positief leiding geeft aan jouw teamleden. Ook oefen je met communicatieve vaardigheden.

Module 3: Procesmanagement en kwaliteitsbeleid

Module 3: Procesmanagement en kwaliteitsbeleid

Nut en noodzaak van het kwaliteitsbeleid staat in deze module centraal, net als toetsing wet- en regelgeving, patiëntveiligheid en de rol van de inspectie. Je leert hoe je een kwaliteitssysteem ontwikkelt en toepast. Ook leer je een Plan – Do – Check – Act-cyclus gebruiken.

Module 4: Personeelsmanagement: tools voor winstgevend personeelsbeleid

Module 4: Personeelsmanagement: tools voor winstgevend personeelsbeleid

We gaan in op de meest voorkomende tools voor de personeelsmanager: werving/ selectie, ziektepreventie en verzuimbeleid, functioneren en beoordelen.

Module 5: Projectmanagement

Module 5: Projectmanagement

In deze module leer je hoe je heldere projectdoelen formuleert, een projectplan opzet, randvoorwaarden creëert en rapporteert.

Module 6: Financiën en administratie

Module 6: Financiën en administratie

Hoe lopen de geldstromen binnen de eerstelijnspraktijk in relatie tot de verschillende praktijk- en organisatievormen? Jij krijgt inzicht in controle en verantwoording van de financiële organisatie. Je leert hoe je periodieke cijfers, een jaarrekening en het financieel deel van een jaardocument opstelt en analyseert. Na afloop van deze module kun jij een business case bij investeringsvoorstellen en een exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting opstellen.

Module 7: Ondernemen in de eerste lijn: nieuwe kansen optimaal benutten

Module 7: Ondernemen in de eerste lijn: nieuwe kansen optimaal benutten

Deze module gaat over zorgmarketing: wat is de verwachte zorgbehoefte en welke kansrijke product-marktcombinaties zijn er? Ook gaan we in op de rol van de preferente zorgverzekeraar en het contracteerbeleid.

Module 8: Verandermanagement in de eerste lijn

Module 8: Verandermanagement in de eerste lijn

Je leert in deze module hoe je beleidsplannen omzet naar concrete verbeter- en innovatietrajecten. We gaan de principes van verandermanagement vertalen naar de eigen praktijkthema’s. Hoe ontwikkelt een team zich tot een lerend team

Afrondingsproject: leidinggeven aan verandering

Afrondingsproject: leidinggeven aan verandering

In dit afrondingsproject ga je zelf aan de slag met een innovatief plan voor de eigen praktijk dat je ook implementeert. Je stelt een beleids- of managementnotitie op in de vorm van:

  • een beleidsjaarplan voor de praktijk
  • een businesscase en plan van aanpak voor een relevante vernieuwing of verbetering in de praktijk
  • een grondige evaluatie van de realisatie van een aanzienlijke projectmatige verbetering of vernieuwing in de praktijk

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Saskia Dekker opleidingsadviseur.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Saskia Dekker
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Saskia
T: 06 2111 5434 | 088 466 30 30
E: saskia.dekker@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven