Beperkt onderwijs in Inholland-gebouwen

Vanwege coronavirus

In verband met de versoepelde coronamaatregelen voor het hoger onderwijs zijn onze gebouwen beperkt open voor onderwijsactiviteiten. We hebben ervoor gekozen om bepaalde groepen studenten voorrang te geven, zoals afstudeerders en vanaf september ook onze eerstejaars. We gebruiken de fysieke ruimte voor schriftelijke toetsen die (nog) niet online kunnen worden afgenomen, lessen in laboratoria en praktijkvaardigheden. Deze keuzes blijven in ieder geval tot 1 september aanstaande overeind.

Online onderwijs

Op dit moment worden al veel onderwijsactiviteiten in een online variant aangeboden. De roosters blijven staan zolang de opleidingen niets wijzigen. Aan de studenten het advies: blijf gewoon doorgaan met het maken van je opdrachten en het voorbereiden op tentamens. Heb je vragen over online onderwijs? Ga naar het platform Online Onderwijsondersteuning op Iris. Hier delen we informatie. We breiden dit platform stap voor stap uit. Hoe het online onderwijs voor jou precies wordt aangeboden, hoor je via je opleiding.

Openingstijden gebouwen

Alle Inholland-locaties zijn dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur om schriftelijke toetsen en praktijkonderwijs optimaal te kunnen faciliteren. Een update van de openingstijden volgt.  

Thuiswerken en -studeren blijft de norm

Wij adviseren collega’s en studenten thuis te werken en te studeren. Tijdens de openingstijden kun je, als thuiswerken en/of -studeren echt niet kan, gebruikmaken van de faciliteiten.

Veelgestelde vragen

In verband met het coronavirus en de besmettingen in Nederland en andere landen krijgen we veel vragen binnen. In het algemeen volgen wij de gezondheidsadviezen van het RIVM en de GGD op. Voor overige vragen kun je als student of medewerker terecht op Iris, Coronavirus Weten & Regelen.

Kan ik tijdens de toetsweken terecht op school?

Thuiswerken en thuis studeren blijft de norm. Mocht je thuissituatie het thuis studeren onmogelijk maken, dan kun je uiteraard wel terecht in onze panden.

Maar de hoofdregel blijft: alleen als je een toets hebt, kom je naar school.

Wat gebeurt er met de lessen en toetsen?

Lessen 

Ook nu de maatregelen vanaf 15 juni versoepeld worden, mogen wij slechts in geringe mate fysiek onderwijs bieden. Dat blijft beperkt tot toetsen en praktijkonderwijs. De overige fysieke lessen gaan voorlopig niet door en worden vervangen door online onderwijs. Jouw opleiding informeert je hierover.

Toetsen

Toetsen worden zoveel mogelijk online afgenomen in de periode van 15 juni tot en met 17 juli (week 25 tot en met 29) en de periode 17 tot en met 28 augustus (week 34 en 35). We reserveren de beschikbare ruimte op locatie voor kennistoetsen die niet online kunnen worden afgenomen. Indien nodig nemen opleidingen ook fysieke toetsen af op zaterdag. Vanaf 5 juni informeert jouw opleiding je over jouw toetsrooster.

Ik begin in september 2020 met een opleiding. Is er ook een introductie?

Jazeker! Vlak voor het begin van je studie organiseren we introductie-activiteiten  voor nieuwe studenten om kennis te maken met elkaar en de opleiding.  In verband met corona kijken we hoe we dit jaar gaan doen, waarbij we zoeken naar online alternatieven. We houden je hiervan op de hoogte! Hou ook de MyStart-app in de gaten voor updates!

Wat gebeurt er met stages en stagebezoeken?

Neem over het verloop van je stage contact op met je stagewerkgever en stagebegeleider. Je stageverlener bepaalt of je stageactiviteiten door kunnen gaan. Misschien is het mogelijk om thuis te werken.

In de zorg

Als je een stage hebt in de zorg, dan volgen we wat de zorg nodig heeft, je stagewerkzaamheden krijgen dan de voorkeur boven eventuele onlinelessen. Als je stage doorgaat, gaat je begeleiding ook door.

Geen fysieke bezoeken

We stellen fysieke bezoeken van stagebegeleiders voorlopig uit . Telefonisch of online overleg kan natuurlijk wel.

 

Wat gebeurt er als een student studievertraging oploopt?

Dat moet per situatie worden bekeken. We spannen ons in om negatieve effecten op je studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaanbegeleider.

Wat gebeurt er met het bindend studieadvies (BSA)?

Inholland geeft, net als alle andere hogescholen, graag gehoor aan de oproep van het ministerie van OCW om het afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het einde van het volgende studiejaar: collegejaar 2020/2021.
Lees meer hierover

Kan ik nu ook hulp krijgen van het Studiekeuze Adviescentrum?

Ja, de studiekeuzeadviesgesprekken vinden telefonisch of online plaats. Ook tests en tools kunnen op maat online ingezet worden.
Lees meer hierover

Gaat de Studiekeuzecheck door?

Vanwege het coronavirus hebben we de Studiekeuzechecks voor dit jaar aangepast. In plaats van fysiek op de Inholland-locatie vinden ze nu online plaats. Het is belangrijk dat je eerst de online vragenlijst maakt. Daarna ontvang je informatie over het vervolgproces.

Mijn (studie)reis is geannuleerd. Wat gaat er nu gebeuren?

Momenteel worden alle studiereizen geannuleerd tot nader order. Overleg met je opleiding of de studiereis nog op een later moment wordt gepland.

Vergoeding

We adviseren om je reisverzekering te raadplegen voor een vergoeding. Studenten zijn met de collectieve reisverzekering niet verzekerd voor annuleringen. Inholland vergoedt de kosten van de reis in principe niet.

Studievertraging

Neem contact op met je opleiding indien je studievertraging oploopt op het moment dat je studiereis niet doorgaat.

Heb je andere vragen over dit onderwerp?

Mail naar corona.internationaal@inholland.nl (antwoord binnen kantooruren, niet in het weekend) of +31 (0) 621 262 514 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur).

Ik heb een andere vraag over Corona, waar kan ik die stellen?

Meer vragen en antwoorden over het Corona-virus vind je op de site van het RIVM of – specifiek met betrekking tot het onderwijs – op de site van het ministerie van OCW. Staat je vraag daar niet tussen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@inholland.nl.

 

Info voor studenten en collega's over coronavirus

De meest actuele vragen en antwoorden vind je op Iris bij Weten & Regelen.

Lees verder op Iris