Geen onderwijs in Inholland-gebouwen tot 1 juni

Vanwege coronavirus

Tot 1 juni is er bij alle Inholland-locaties geen fysiek onderwijs, in welke vorm dan ook. Denk aan lessen, tentamens en individuele gesprekken met docenten en decanen. Dit hebben wij besloten naar aanleiding van het kabinetsbesluit om tot 1 juni evenementen en samenkomsten te verbieden.

Online onderwijs

Op dit moment worden al veel onderwijsactiviteiten in een online variant aangeboden. De roosters blijven staan zolang de opleidingen niets wijzigen. Aan de studenten het advies: blijf gewoon doorgaan met het maken van je opdrachten en het voorbereiden op tentamens. Heb je vragen over online onderwijs? Ga naar het platform Online Onderwijsondersteuning op Iris. Hier delen we informatie. We breiden dit platform stap voor stap uit. Hoe het online onderwijs voor jou precies wordt aangeboden, hoor je via je opleiding.

Meeste gebouwen blijven open

Vanaf 6 april zijn er gewijzigde openingstijden: de gebouwen blijven open van 10.00 tot 15.00 uur. Het pand in Dordrecht en de Amsterdamse gebouwen OZW, ACTA en labs Naaldwijkstraat zijn tot en met 29 mei gesloten. In de vakantieperiode tussen 27 april en 5 mei zijn alle gebouwen gesloten.

Thuiswerken

Wij adviseren collega’s thuis te werken. Samen met de collega’s in je team en met je leidinggevende wordt bekeken wat er thuis kan en wat fysiek in ons gebouw plaats moet vinden. Bij onduidelijkheid beslist de leidinggevende.

Veelgestelde vragen

In verband met het coronavirus en de besmettingen in Nederland en andere landen krijgen we veel vragen binnen. In het algemeen volgen wij de gezondheidsadviezen van het RIVM en de GGD op. Voor overige vragen kun je als student of medewerker terecht op Iris, Coronavirus Weten & Regelen.

Wat gebeurt er met de lessen en toetsen?

Lessen 

De fysieke lessen gaan voorlopig niet door. Wel bieden we, voor zover mogelijk, online onderwijs. Jouw opleiding informeert je hierover.

Toetsen

Als er een tentamen/toets vervalt, dan krijg je bericht van je opleiding over hoe je dit kunt inhalen. Ook hoor je van je opleiding of er andere mogelijkheden komen om tentamens te doen, bijvoorbeeld online. Vraag je opleiding dus om meer informatie en de laatste ontwikkelingen.

Zolang je geen bericht van je opleiding krijgt, blijft je rooster gelden. We zijn bezig om onderwijs zoveel mogelijk online te organiseren. Blijf dus, voor zover mogelijk, doorgaan met het maken van je opdrachten en het voorbereiden van je tentamens.

Inhalen van toetsen

We weten natuurlijk niet hoe lang deze maatregelen gaan duren. We verwachten wel dat er in de maanden juni en juli (en misschien augustus) veel onderwijsactiviteiten zullen zijn.

Wat gebeurt er met stages en stagebezoeken?

Neem over het verloop van je stage contact op met je stagewerkgever en stagebegeleider. Je stageverlener bepaalt of je stageactiviteiten door kunnen gaan. Misschien is het mogelijk om thuis te werken.

In de zorg

Als je een stage hebt in de zorg, dan volgen we wat de zorg nodig heeft, je stagewerkzaamheden krijgen dan de voorkeur boven eventuele onlinelessen. Als je stage doorgaat, gaat je begeleiding ook door.

Geen fysieke bezoeken

We stellen fysieke bezoeken van stagebegeleiders uit tot na 1 juni. Telefonisch of online overleg kan natuurlijk wel.

 

Wat gebeurt er als een student studievertraging oploopt?

Dat moet per situatie worden bekeken. We spannen ons in om negatieve effecten op je studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaanbegeleider.

Wat gebeurt er met het bindend studieadvies (BSA)?

Inholland geeft, net als alle andere hogescholen, graag gehoor aan de oproep van het ministerie van OCW om het afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het einde van het volgende studiejaar: collegejaar 2020/2021.
Lees meer hierover

Waarom is het OZW-gebouw in Amsterdam dicht?

Het OZW-gebouw is gesloten van 18 maart tot 1 juni. We sluiten het gebouw omdat de aanwezigheid van collega’s en studenten in het OZW én in Diemen zeer gering is. Bovendien adviseren we je zoveel mogelijk thuis te studeren. Daarom blijft alleen het pand in Diemen open.

De locatie aan de Naaldwijkstraat en het ACTA-gebouw zijn eveneens gesloten voor collega’s en studenten. Mocht thuis studeren voor jou om de een of andere reden lastig zijn en heb je behoefte aan faciliteiten, dan kun je tussen 10.00 tot 15.00 uur (nieuwe openingstijden vanaf 6 april) terecht aan de Wildenborch 6 in Diemen.

Goed om te weten: vanaf 6 april stopt de fysieke ondersteuning van het Servicepunt. Online en telefonisch blijft het Servicepunt bereikbaar. Uitgave en/of inname van materialen is alleen mogelijk op afspraak.

Kan ik nu ook hulp krijgen van het Studiekeuze Adviescentrum?

Ja, de studiekeuzeadviesgesprekken vinden telefonisch of online plaats. Ook tests en tools kunnen op maat online ingezet worden.
Lees meer hierover

Gaat de Studiekeuzecheck door?

De fysieke Studiekeuzechecks zijn in ieder geval tot 1 juni afgelast. Zodra er nieuws komt over eventuele online Studiekeuzechecks, laten we je dat weten.

Mijn (studie)reis is geannuleerd. Wat gaat er nu gebeuren?

Momenteel worden alle studiereizen geannuleerd tot nader order. Overleg met je opleiding of de studiereis nog op een later moment wordt gepland.

Vergoeding

We adviseren om je reisverzekering te raadplegen voor een vergoeding. Studenten zijn met de collectieve reisverzekering niet verzekerd voor annuleringen. Inholland vergoedt de kosten van de reis in principe niet.

Studievertraging

Neem contact op met je opleiding indien je studievertraging oploopt op het moment dat je studiereis niet doorgaat.

Heb je andere vragen over dit onderwerp?

Mail naar corona.internationaal@inholland.nl (antwoord binnen kantooruren, niet in het weekend) of +31 (0) 621 262 514 (op werkdagen bereikbaar van 17.00 tot 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 23.00 uur).

Ik heb een andere vraag over Corona, waar kan ik die stellen?

Meer vragen en antwoorden over het Corona-virus vind je op de site van het RIVM of – specifiek met betrekking tot het onderwijs – op de site van het ministerie van OCW. Staat je vraag daar niet tussen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@inholland.nl.

 

Info voor studenten en collega's over coronavirus

De meest actuele vragen en antwoorden vind je op Iris bij Weten & Regelen.

Lees verder op Iris