21
november
2022
|
12:12
Europe/Amsterdam

Afstuderen, dat kan anders!

Maak kennis met het creërend leernetwerk Anders Afronden

Afstuderen

Voor veel studenten is afstuderen een laatste hobbel die ze moeten nemen, waarbij hun opgedane kennis en onderzoekvaardigheden worden ‘afgetoetst’. Het levert dikke scripties op die onder in de la van opdrachtgevers belanden en waar studenten zelf zelden wat mee doen. Zou dat ook anders kunnen? Dat vroegen coaches en onderwijsontwikkelaars van zeven opleidingen binnen het domein Creative Business zich af. Ze vormen, begeleid vanuit het lectoraat Design Thinking, het creërend leernetwerk ‘Anders Afronden’. Het leernetwerk heeft als doel andere vormen van afronden te ontwikkelen die impact hebben en waarbij studenten het beste uit zichzelf halen.

Het leernetwerk gelooft dat het afronden een springplank moet zijn voor studenten en geen laatste hobbel. Een springplank bij het realiseren van hun dromen, ongeacht of dat een eigen bedrijf is, een betekenisvolle baan, een maatschappelijke bijdrage met impact, of een aansprekende vervolgstudie.

Nieuwe kennis ontwikkelen
In januari 2021 startte het leernetwerk Anders Afronden om deze visie te verkennen, zonder concreet einddoel of planning. Het is een creërend netwerk, omdat het niet zozeer bestaande kennis uitwisselt, maar nieuwe kennis ontwikkelt. De docenten, onderwijsontwikkelaars en onderzoekers die zich hebben verenigd zijn Carmencita Boekhoudt (projectleider), Charlotte Beukers, Hanna Drenth, Andrea Prince, Jaap van der Grinten, Manon Joosten, Guido Stompff, Lisette van Alten, Kirsten de Vos, Bas Homans, Petra Rooze, Annette van der Zee en Swen Waterreus. Zij onderzochten best practices bij andere onderwijsinstellingen (zoals het Innovation Space Bachelor End Project van de TU Eindhoven en Impactvol afstuderen in het hbo via het NRO), verkenden diverse frames en schreven het manifest Anders Afronden. Dit manifest biedt een kompas – bestaande uit zeven waarden – om op te oriënteren bij het vormgeven van de laatste twee jaar van het onderwijs, zonder het vooraf in te vullen.

Guido Stompff, lector Design Thinking

Wat mij het meest verraste, is hoe het gedachtengoed werd ontvangen door coaches en studenten …. Alsof ze erop zaten te wachten. Het leidde al tot klinkende resultaten.

Guido Stompff, lector Design Thinking

Basis voor nieuwe afstudeertracks
Het manifest is geen papieren tijger gebleken: op basis hiervan zijn twee afstudeertracks ontwikkeld bij de opleidingen (International) Creative Business en Tourism Management. Daaraan deden honderden studenten mee en ook zo’n 100 coaches, verspreid over meerdere locaties. Géén eenmalige pilot, maar een fundamentele wijziging in de curriculum-opzet. De resultaten waren verrassend, soms zelfs verbluffend. Zo steeg het slagingspercentage (binnen de reguliere tijd) bij de opleiding Creative Business met 50 procent en op één locatie lag dat percentage nog hoger. Ook was er een behoorlijke stijging van het aantal studenten dat met lof afstudeerde. Opdrachtgevers lijken ook tevreden: afgaand op dat diverse opdrachtgevers werk van studenten hebben aangekocht, zoals een nieuwe format voor programma’s. Veel studenten kregen direct een baan aangeboden. En dat is in deze creatieve opleidingen lang niet zo vanzelfsprekend als voor bijvoorbeeld technische opleidingen.

Ik ga voor mijn eigen bedrijf. Al zou de hogeschool morgen afbranden, hier ga ik sowieso mee door.

Roberto Gortzak – student Tourism Management

Symposium Anders Afronden
Het Leernetwetwerk beseft dat de opgedane inzichten ook voor andere opleidingen interessant zijn. Daarom ontwikkelt het diverse podcasts waarbij opgedane inzichten aan de hand van de waarden in het manifest worden besproken. Ook zijn enkele wetenschappelijke papers in voorbereiding om de resultaten door kritische experts te laten bekijken. Op 3 februari is er bovendien het symposium Anders Afronden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, voor alle geïnteresseerden die ook menen dat afronden een bijzondere gebeurtenis mag zijn voor hun studenten. Hier deelt het leernetwerk het manifest Anders Afronden uit.

Aanmelden voor het symposium is nu al mogelijk! 

Kan je niet wachten tot het eindsymposium?
Beluister dan alvast de podcastserie Anders Afronden die te vinden is op de podcastpagina van Inholland of direct op Spotify. In deze reeks worden inzichten gedeeld aan de hand van de zeven waarden die in het manifest worden besproken.

Wil je meer weten over Anders afronden?
Neem voor meer informatie over het leernetwerk contact op met Manon Joosten, manon.joosten@inholland.nl