Design Thinking

Over Design Thinking

Het lectoraat Design Thinking van het kenniscentrum Creative Business richt zich op een specifieke benadering om oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken: design thinking. Het is wat ontwerpers doen om problemen op te lossen: creëren, experimenteren, exploreren, waardoor een stortvloed aan ideeën ontstaat. Design thinking is een bruikbare methode voor innovatie en ook voor de ingewikkelde, maatschappelijke vraagstukken van vandaag de dag. Bij design thinking worden in teamverband verschillende perspectieven op het vraagstuk geëxploreerd, uitgewerkt en getest: leren door creëren. Dit klinkt vrijblijvend, maar wat zijn de valkuilen en succesfactoren? Wat hebben teams nodig om tot resultaat te komen? Welke rol speelt verbeelding hierin? Het doel van het lectoraat is om design thinking als methode verder te onderbouwen en structureel in het onderwijs op te nemen.

Voor onderwijs en werkveld

Met het lectoraat organiseren we living labs rond maatschappelijke vraagstukken. Onder leiding van lector Guido Stompff komen studenten, docenten, onderzoekers en externe partners bijeen om met design thinking concrete oplossingen te ontwerpen en in de praktijk te onderzoeken.

English? Read more here

Samenwerken met Design Thinking

Design thinking is bij uitstek geschikt om complexe vraagstukken aan te pakken waar een organisatie alleen niet zo snel een oplossing voor kan ontwikkelen. Van ondernemingen tot overheden, van maatschappelijke organisaties tot kennis- en onderwijsinstellingen: ieder is welkom om urgente casussen aan te dragen en deel te nemen aan ontwerpende onderzoekstrajecten. Samen werken we aan verrassende oplossingen met sociale en maatschappelijke impact. We organiseren dit onder meer in het Urban Leisure & Tourism Lab.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Guido Stompff

De kracht van verbeelden: Design thinking in teams

In november 2020 hield lector Guido Stompff zijn lectorale rede ‘De kracht van verbeelden. Design thinking in teams’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Je kunt de opname van de livecast hier terugkijken en ook de bijbehorende publicatie downloaden. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar ons secretariaat.

Onderzoeksthema's

Design Thinking wil professionals de vaardigheden geven om ontwerpend te leren, te werken en te onderzoeken. Daarvoor richten we ons op individuele vaardigheden, op design thinking in teams en op theorieontwikkeling.

Design Thinking voor professionals

Design thinking is een mindset, een benadering waar mensen zonder ontwerpachtergrond niet automatisch op overschakelen bij het oplossen van problemen. Hoe kun je de professionals van nu en morgen de skills meegeven om ontwerpend te werk te gaan?

Design Thinking voor teams

Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex, dat je de denkkracht van een heel team nodig hebt om ze op te lossen. Onderzoek richt zich op de vraag hoe design thinking-processen in groepsverband het beste werken.

De methode achter Design Thinking

Wat is goed ontwerpend onderzoek? Hoe zet je dit op? Met het lectoraat

werken we aan de theorievorming van design thinking om deze benadering methodologisch verder te onderbouwen.

De student als gelijkwaardige partner

Onderzoek naar sterkere samenwerking docenten en studenten

De relatie tussen studenten, docenten en medewerkers is cruciaal voor de ervaring van studenten. Met Students as Partners (SaP) richt Hogeschool Inholland zich op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij studenten actieve partners zijn in het leerproces. SaP is een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert. Met het onderzoeksproject SaP bereiken we een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten.  Het lectoraat Design Thinking werkt hierin samen met de lectoraten Studiesucces en Authentic Leadership.

Lees meer over Students as Partners

Expertisenetwerk Systemisch Co-design

Complexe en taaie maatschappelijke opgaven kan niemand alleen oplossen. Denk aan het aanpakken van overgewicht, ondermijning, van-het-gas-af en cyber-security. Het zijn vraagstukken die vaak buiten bestaande organisatiestructuren vallen en daarom vanuit verschillende perspectieven moeten worden bekeken. Lector Guido Stompff ontwerpt en onderzoekt, samen met lectoren Wina Smeenk, Jürg Thölke en hun onderzoeksteams, methoden, technieken en tools om vanuit systemisch co-design om te kunnen gaan met dergelijke complexe, maatschappelijke opgaven.

Lees hier meer over het Expertisenetwerk Systemisch Co-design

 

De lector van Design Thinking

Guido Stompff
Guido Stompff
Guido Stompff
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Design Thinking

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Het lectoraat werkt nauw samen met ander hogescholen en maatschappelijke partners van het CoE for Creative Innovation (CoECI) in Amsterdam en is onderdeel van het Network Applied Design Research (NADR) in Nederland.

Werk samen met de onderzoekers van Design Thinking

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279192