Amsterdam/Rotterdam,
30
augustus
2018
|
16:34
Europe/Amsterdam

ANP-masterstudent Jacoline van der Hek winnaar beste masterthese 2018

Jacoline van der Hek heeft begin deze week The Best Master Thesis 2018 in de wacht gesleept. Naar aanleiding van haar afstudeeronderzoek naar een nieuw screeningsinstrument in de geriatrische oncologie schreef de Inholland-masterstudent Advanced Nursing Practice de beste masterscriptie van de in 2018 afgestudeerde verpleegkundig specialisten. “Een heel mooi begin van mijn carrière als verpleegkundig specialist”, aldus de gelukkige winnares.

Jacoline kreeg de prijs tijdens het tiende ICN NP/APN congres in Rotterdam, uitgereikt door de beroepsvereniging V&VN VS voor Verpleegkundig Specialisten. Jacoline: “Ik was blij verrast dat ik werd genomineerd voor de beste Masterthesis van 2018 en mijn innovatieonderzoek mocht toelichten in een pitch. Geweldig om nadien de prijs in ontvangst te nemen! Naast de oorkonde en feestelijke bos bloemen, won ik een geldbedrag en een eervolle vermelding in het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist. Een heel mooi begin van mijn carrière als verpleegkundig specialist.

‘Een passende interventie voor een actueel praktijkprobleem’
Lovend zijn de woorden van haar begeleidende docent Esther Hospes: "Jacoline heeft in haar innovatieproject een relevant en actueel praktijkprobleem gesignaleerd en daarvoor op vakkundige en daadkrachtige wijze een passende interventie geïmplementeerd. De resultaten van haar onderzoek zijn heel relevant voor de praktijk en het is geweldig dat haar werk ook met deze scriptieprijs is beloond."

Samen met tien studenten van andere hogescholen had Jacoline de eer om in Rotterdam haar onderzoek te pitchen. Voor haar onderzoek, gericht op de verpleging van oudere patiënten met kanker, implementeerde zij een screeningsinstrument om de kwetsbaarheid van patiënten te bepalen voorafgaand aan het oncologisch behandelbesluit. Haar conclusie is positief in die zin dat haar screeningsinstrument leidt tot een toename van het aantal verwijzingen voor een uitgebreid geriatrisch assessment.

Door vergrijzing, de toenemende incidentie en overleving van kanker neemt het aantal oudere oncologiepatiënten toe. De groep kent onderlinge verscheidenheid in vitaliteit en kwetsbaarheid. Het afnemen van een ‘comprehensive geriatric assessment’ (CGA) wordt aanbevolen om te identificeren welke oudere patiënten meer risico lopen op complicaties en toxiciteit. “In het innovatieproject dat ik als verpleegkundig specialist in opleiding in het Antoni van Leeuwenhoek heb opgezet met behulp van een projectgroep, is het gevalideerde screeningsinstrument ‘G8’ ingevoerd. Het screeningsinstrument G8 kan bepalen welke patiënt van 70 jaar of ouder baat heeft bij een CGA.”

Aansluiting op visie De Gezonde Samenleving
Het project sluit aan bij de visie De Gezonde Samenleving van de Hogeschool Inholland. Het is gericht op het optimaliseren van de behandeling en zorg voor de groeiende groep ouderen met kanker. Het CGA getuigt van een integraal mensbeeld, waarbij de zorgbehoeften van de patiënt op somatisch, psychisch, functioneel en sociaal gebied worden onderzocht. Op basis van het CGA worden geriatrische interventies geformuleerd, gericht op het bevorderen van zelfmanagement of empowerment van de oudere patiënt en diens naasten.

In het innovatieproject wordt een brug geslagen tussen de specialismen oncologie en geriatrie. Dit sluit aan bij het interprofessioneel werken, een belangrijk punt in het visiedocument De Gezonde Samenleving. De verpleegkundig specialist oncologie kan hierin een brugfunctie vervullen, vanwege de betrokkenheid gedurende het gehele behandeltraject en de kennis van zowel het medisch als verpleegkundig domein. Hierdoor kunnen ondersteunende interventies vanuit beide domeinen worden ingezet en gemonitord.

Ook andere masterstudenten presenteerden
Naast Jacoline mochten vier andere ANP-masterstudenten van Inholland hun abstracts, oftewel de samenvattingen van hun onderzoek, presenteren. Zo onderzocht Peter van der Voort, in samenwerking met de Inholland-onderzoekslijn GGZ-verpleegkunde of bijeenkomsten van ‘peer-support-groepen’ het sociale netwerk van homoseksuele asielzoekers versterken, zodat zij minder psychische klachten ontwikkelen. Een andere student, Nancy Karimberg-Turkstra onderzocht of het 4D-communicatiemodel voor meer tevreden patiënten in de huisartsenpraktijk zorgt en minder frequente bezoekers.

Ellen van der Stelt-Geudeke onderzocht hoe er binnen verschillende gezondheidscentra van asielzoekerscentra seksuele voorlichting wordt gegeven. Dit om de voorlichting te kunnen verbeteren vanwege het groeiend aantal Eritrese asielzoekers dat de afgelopen jaren onbedoeld zwanger raakte. En Ilse Oltmann onderzocht in hoeverre de interventie TENS pijn bij patiënten met chronische pijn vermindert.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.