19
juni
2023
|
10:45
Europe/Amsterdam

Comeniusbeurs van half miljoen euro voor Students as Partners (SaP)

Student as Partners: de kracht van samenwerking tussen docenten, staf en studenten

Rutger Kappe liggend

Met de toekenning van een Comeniusbeurs van een half miljoen euro krijgt lector Studiesucces Rutger Kappe de komende drie jaar de kans om samen met Inholland-opleidingen het project Student as Partners (SaP) verder uit te bouwen. “In dit project richten we ons op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij zij actieve partners zijn in het leerproces. Het gaat om een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert.” 

De Comenius-beurzen worden jaarlijks uitgekeerd aan onderwijsprofessionals om hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen. Volgens Rutger is de relatie tussen studenten, docenten en medewerkers cruciaal voor de ervaring van studenten. SaP past in die zin bij de slogan die hij tijdens zijn lectorale rede poneerde: “zonder relatie geen prestatie”. “Ik ben blij dat ik met deze beurs verder invulling kan geven aan de richting die we destijds hebben ingezet. Ik geloof dat het veranderen van deze relaties een structurele invloed kan hebben op het hoger onderwijs. SaP is een krachtige benadering die de onderwijssector transformeert door docenten, studenten en onderwijsinstellingen met elkaar te verbinden als partners.” 

Rutger licht toe dat deze transformatie impact kan hebben op de ervaring van zowel docenten als studenten. Voor docenten opent SaP de deur naar een verrijkende en vernieuwende onderwijservaring. Door studenten als partners te betrekken, kunnen docenten en staf profiteren van hun frisse perspectieven en creatieve ideeën. 

Rutger: “Studenten brengen unieke inzichten en expertise met zich mee, waardoor docenten een bredere kennisbasis en nieuwe manieren van denken op kunnen doen. Het samenwerken met studenten in curriculumontwikkeling, lesplanning en evaluatie stelt docenten in staat om hun onderwijsaanpak te verbeteren en beter aan te sluiten op de behoeften en interesses van de studenten.” 

Oproep aan studenten en docenten die mee willen doen

Rutger roept studenten en docenten op zich te melden om mee te doen aan de SaP-transformatie. In de vorm van een pilot of  door lid te worden van de SaP-leergemeenschap. De eerste pilots gaan volgend studiejaar van start. Je kunt je aanmelden via studiesucces@inholland.nl Opleidingen die willen meedoen worden daarbij begeleid door lectoren en collega’s van het SaP consortium.

Rutger benadrukt dat hij dit project niet alleen doet. Hij werkt nauw samen met collega-lectoren Guido Stompff en Jürg Thölke, vanuit hun expertise op design thinking en authentiek leiderschap. Ook collega-onderzoekers Lisa Klinkenberg en Christaan Oostdijk en Senka Rebac van het lectoraat zijn betrokken. Vanuit corporate communicatie is Carlijn Hendriks aangesloten. “Verder werk ik met docentencoaches en natuurlijk met studenten. Om hen draait het immers.” 

Student as Partners omarmen 
Door SaP te omarmen, kunnen docenten, studenten en onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatieve projecten, onderzoeken en initiatieven. Studenten kunnen bijvoorbeeld betrokken worden bij het ontwerpen van nieuwe onderwijsmethoden, het opzetten van mentorprogramma's, het organiseren van evenementen, het ontwikkelen van digitale leermiddelen tot het herinrichten van hun leeromgeving (gebouw, binnenplein). Deze samenwerking bevordert het leren en de persoonlijke groei van studenten, maar ook het professionele en persoonlijke welzijn van docenten, die een ondersteunende en inspirerende rol kunnen vervullen en hun studenten zien floreren. 

Studenten actief betrekken bij hun eigen onderwijservaring 
Voor studenten biedt SaP een waardevolle kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen onderwijservaring. In plaats van passieve ontvangers van kennis te zijn, worden studenten in hun kracht gezet om mede-vormgevers te worden van hun leeromgeving. Ze kunnen hun stem laten horen, bijdragen aan besluitvormingsprocessen en meewerken aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. SaP stimuleert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij studenten, wat leidt tot een dieper begrip en betrokkenheid bij het leerproces. Die toename van betrokkenheid leidt op haar beurt tot een versterking van het welzijn van studenten en de tevredenheid over een leerervaring. 

TrouwStudenten van nu worden als ‘coronageneratie’ weggezet, maar het instroomniveau is niet gedaald, stelt Rutger Kappe vandaag in een opiniestuk in Trouw. Lees waarom er volgens hem ‘niets mis is’ met de nieuwe generatie studenten.

Onderwijsinstellingen creëren inclusieve onderwijscultuur 
Voor onderwijsinstellingen biedt SaP de mogelijkheid om een inclusieve en participatieve onderwijscultuur te creëren. Door studenten als volwaardige partners te behandelen, worden hun perspectieven serieus genomen en wordt er waarde gehecht aan hun bijdragen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en samenwerking binnen de instelling, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Bovendien draagt SaP bij aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden bij studenten, zoals kritisch denken, communicatie en samenwerking, die hen goed voorbereiden op hun toekomstige carrière. 

Interdisciplinaire samenwerking 
SaP biedt ook mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Docenten en studenten kunnen samenwerken over verschillende vakgebieden heen, waardoor er een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. Dit bevordert een holistische benadering van leren en stimuleert het vermogen om complexe problemen aan te pakken. 

Bovendien heeft SaP een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten. Door studenten als partners te betrekken, kunnen onderwijsinstellingen inspelen op de behoeften en verwachtingen van hun studenten en een onderwijsomgeving creëren die inclusief, relevant en boeiend is. Dit resulteert in een verhoogde motivatie en betrokkenheid van studenten, wat weer leidt tot betere leerresultaten en een positieve leerervaring. 

Student as Partner is een transformerende benadering van onderwijs 
Kortom, SaP is een transformerende benadering van onderwijs waarbij docenten, studenten en onderwijsinstellingen als gelijkwaardige partners samenwerken. Het bevordert een inclusieve, participatieve en innovatieve onderwijscultuur, waarbij de kracht van samenwerking wordt benut om de onderwijservaring te verbeteren en te vernieuwen. Rutger: “Door SaP te omarmen, kunnen we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van onderwijs dat studenten voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst en een positieve impact heeft op de samenleving als geheel. Laten we de handen ineenslaan en samen de toekomst van het onderwijs vormgeven!” 

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Fatima el Yaichi
19
June
2023
Yes! Wat een goed nieuws is dit voor het lectoraat en onze studenten maar ook zeker voor alle geledingen binnen Inholland waarin de student als volwaardig partner mee doet.
Pieter Pot
19
June
2023
Gefeliciteerd Rutger en andere collega's betrokken bij deze aanvraag.
Mooi om ook zoveel externe funding te kunnen koppelen aan onze onderwijsinnovatie.