Students as Partners (SaP)

Duur
September 2023 t/m augustus 2026
Locatie
Inholland-breed
Contact
Rutger Kappe

Het doel van Students as Partners (SaP)

Met Students as Partners (SaP) richt Hogeschool Inholland zich op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij studenten actieve partners zijn in het leerproces. SaP is een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert. De relatie tussen studenten, docenten en medewerkers is cruciaal voor de ervaring van studenten. Met SaP bereiken we een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten. Met de recente toekenning van een Comeniusbeurs van een half miljoen euro kan Inholland SaP de komende jaren versterken.

English? Read more here

Bijdragen aan veerkracht van studenten

Door SaP te omarmen, kunnen docenten, studenten en onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatieve projecten, onderzoeken en initiatieven. Het nauw betrekken van studenten heeft veel voordelen: voor de kwaliteit van het onderwijs, voor docenten en voor de studenten zelf. Ze voelen zich gehoord, gewaardeerd en betrokken bij de leergemeenschap, het verhoogt hun welzijn, motivatie en tevredenheid en het leidt tot betere studieprestaties. SaP draagt op die manier bij aan de veerkracht van studenten. Door hun actieve betrokkenheid worden ze in hun kracht gezet en uitgedaagd.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er zijn acht pilots van start gegaan waarin studenten als gelijkwaardige partners optreden. Vanaf september volgen acht nieuwe pilots. Zo helpen studenten bijvoorbeeld mee om een deel van het onderwijs van de opleiding Social Work te ontwikkelen en werkt een andere groep aan een pre-universitair programma. Elders wordt onderzocht hoe studenten de rol van coach kunnen opnemen in living labs en is het bij de Studentsucces Centra (SSC) de vraag hoe we studenten nog meer eigenaarschap kunnen geven en zij het pakken.  

Eén van de grootste pilots loopt bij de Pabo. Studenten, leraaropleiders van de hogeschool en uit de praktijk zijn drie jaar geleden begonnen om de opleiding opnieuw vorm te geven. Doel is om de opleiding niet alleen aantrekkelijker en minder vol te maken, maar ook om die beter te laten aansluiten op de praktijk. 

Gelijktijdig gaat Inholland aan de slag om SaP vorm te geven door ondersteuning, onderzoek, advies, leergemeenschappen, workshops en monitoringsdata.

Professional in het onderwijs en zelf aan de slag?

Een van de methodes die we binnen SaP gebruiken, is de SaP Radar Methode. Deze bevat interactieve werkvormen voor docenten en professionals in het onderwijs om de dialoog met studenten te verbeteren. Geïnteresseerd? Lees meer op deze pagina en boek een workshop om zelf aan de slag te gaan

"Studenten betrekken is vanzelfsprekend en bijzonder tegelijk"

Hoe verhoog je welzijn, motivatie, tevredenheid, studieresultaten én veerkracht van studenten? En draag je gelijktijdig bij aan de veerkracht van het onderwijs in onderwijsvernieuwing? Dankzij een Comeniusbeurs voor dit meerjarige project Students as Partners kunnen we echt werk maken van studentparticipatie. Vanuit de lectoraten Studiesucces onder leiding van lector Rutger Kappe, Authentic Leadership onder leiding van lector Jurg Tholke en Design Thinking onder leiding van lector Guido Stompff, worden studenten in pilots gestimuleerd om op allerlei vlakken meedoen en meebeslissen over het onderwijs.

Lees verder

Student Savannah de Mes

Student Raoul den Hartog

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor onderwijsinstellingen biedt SaP de mogelijkheid om een inclusieve en participatieve onderwijscultuur te creëren. Door studenten als volwaardige partners te behandelen, worden hun perspectieven serieus genomen en wordt er waarde gehecht aan hun bijdragen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en samenwerking binnen de instelling, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

SaP biedt ook mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Docenten en studenten kunnen samenwerken over verschillende vakgebieden heen, waardoor er een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. Dit bevordert een holistische benadering van leren en stimuleert het vermogen om complexe problemen aan te pakken.

SaP bevordert een inclusieve, participatieve en innovatieve onderwijscultuur, waarbij de kracht van samenwerking wordt benut om de onderwijservaring te verbeteren en te vernieuwen. Door studenten als partners te zien en te behandelen, kunnen we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van onderwijs dat studenten voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst en een positieve impact heeft op de samenleving als geheel.

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Voor studenten biedt SaP een waardevolle kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen onderwijservaring. In plaats van passieve ontvangers van kennis te zijn, worden studenten in hun kracht gezet om mede-vormgevers te worden van hun leeromgeving. Ze kunnen hun stem laten horen, bijdragen aan besluitvormingsprocessen en meewerken aan (de ontwikkeling van) het onderwijsprogramma. SaP stimuleert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij studenten, wat leidt tot een dieper begrip en betrokkenheid bij het leerproces. Deze betrokkenheid resulteert in een verhoogde motivatie onder studenten, wat weer leidt tot betere leerresultaten, beter welzijn en een positievere leerervaring.

Naast een positief effect op studenten bevordert deze samenwerking het professionele en persoonlijke welzijn van docenten, die een ondersteunende en inspirerende rol kunnen vervullen en hun studenten zien floreren. Door de actieve participatie die onderdeel is van de SaP-aanpak, verwachten we een versterking van pedagogische relatie, een groter gevoel van thuis voelen onder studenten en een verbeterd welzijn van studenten én docenten. Bovendien draagt SaP bij aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden bij studenten, zoals kritisch denken, communicatie en samenwerking, die hen goed voorbereiden op hun toekomstige carrière.

"Mooi is dat je elkaars perspectief gaat begrijpen en dat je inziet dat jij niet per se dé waarheid zegt. Ik leer hier gespreksvaardigheden in een formele context waar ik later veel aan heb. Waar ik blij om ben is dat ik mijn invloed uitoefenen kan om toekomstige studenten met een verbeterd curriculum een positieve ervaring te geven."

- Tweedejaarsstudent Savannah de Mes, betrokken bij Students as Partners

"Ik denk dat we samen de toekomst van het onderwijs mooier kunnen vormgeven, als studenten, docenten en medewerkers de handen ineenslaan!"

- Rutger Kappe, lector Studiesucces

Nieuws over Students as Partners

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0648277354