Students as Partners (SaP)

Lectoraat
Studiesucces
Duur
September 2023 t/m augustus 2026
Locatie
Inholland-breed
Contact
Rutger Kappe

Het doel van Students as Partners (SaP)

Met Students as Partners (SaP) richt Hogeschool Inholland zich op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij studenten actieve partners zijn in het leerproces. SaP is een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert. De relatie tussen studenten, docenten en medewerkers is cruciaal voor de ervaring van studenten. Met SaP bereiken we een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten. Met de recente toekenning van een Comeniusbeurs van een half miljoen euro kan Inholland SaP de komende jaren versterken.

English? Read more here

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Door SaP te omarmen, kunnen docenten, studenten en onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatieve projecten, onderzoeken en initiatieven. Zo starten er vanaf september pilots binnen opleidingen, labs en studentsuccescentra. Hoe die eruit gaan zien, is afhankelijk van wat studenten willen en kan dus verschillen per situatie en opleiding. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld betrokken worden bij het ontwerpen van nieuwe onderwijsmethoden, het opzetten van mentorprogramma's, het organiseren van evenementen, het ontwikkelen van digitale leermiddelen tot het herinrichten van hun leeromgeving (gebouw, binnenplein). De pilots kunnen dus heel verschillend zijn wat het onderzoek naar de relatie student-docent zal verrijken. Gelijktijdig gaat Inholland aan de slag om SaP vorm te geven door ondersteuning, onderzoek, advies, leergemeenschappen, workshops en monitoringsdata.

"Ik denk dat we samen de toekomst van het onderwijs mooier kunnen vormgeven, als studenten, docenten en medewerkers de handen ineenslaan!"

- Rutger Kappe, lector Studiesucces

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor onderwijsinstellingen biedt SaP de mogelijkheid om een inclusieve en participatieve onderwijscultuur te creëren. Door studenten als volwaardige partners te behandelen, worden hun perspectieven serieus genomen en wordt er waarde gehecht aan hun bijdragen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en samenwerking binnen de instelling, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

SaP biedt ook mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Docenten en studenten kunnen samenwerken over verschillende vakgebieden heen, waardoor er een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. Dit bevordert een holistische benadering van leren en stimuleert het vermogen om complexe problemen aan te pakken.

SaP bevordert een inclusieve, participatieve en innovatieve onderwijscultuur, waarbij de kracht van samenwerking wordt benut om de onderwijservaring te verbeteren en te vernieuwen. Door studenten als partners te zien en te behandelen, kunnen we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van onderwijs dat studenten voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst en een positieve impact heeft op de samenleving als geheel.

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Voor studenten biedt SaP een waardevolle kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen onderwijservaring. In plaats van passieve ontvangers van kennis te zijn, worden studenten in hun kracht gezet om mede-vormgevers te worden van hun leeromgeving. Ze kunnen hun stem laten horen, bijdragen aan besluitvormingsprocessen en meewerken aan (de ontwikkeling van) het onderwijsprogramma. SaP stimuleert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij studenten, wat leidt tot een dieper begrip en betrokkenheid bij het leerproces. Deze betrokkenheid resulteert in een verhoogde motivatie onder studenten, wat weer leidt tot betere leerresultaten, beter welzijn en een positievere leerervaring.

Naast een positief effect op studenten bevordert deze samenwerking het professionele en persoonlijke welzijn van docenten, die een ondersteunende en inspirerende rol kunnen vervullen en hun studenten zien floreren. Door de actieve participatie die onderdeel is van de SaP-aanpak, verwachten we een versterking van pedagogische relatie, een groter gevoel van thuis voelen onder studenten en een verbeterd welzijn van studenten én docenten. Bovendien draagt SaP bij aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden bij studenten, zoals kritisch denken, communicatie en samenwerking, die hen goed voorbereiden op hun toekomstige carrière.

Nieuws over Students as Partners

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0648277354