08
juni
2023
|
07:09
Europe/Amsterdam

Datagedreven logistiek en betere afstemming leidt tot milieuwinst

Inholland onderzoekt: efficiëntere luchtvrachtafhandeling op Schiphol

CDM@airports

Voor de toekomst van Schiphol is het belangrijk dat de luchthaven verduurzaamt. Een efficiëntere vrachtlogistiek helpt daarbij. Want ronkende vrachtwagens op Schiphol, wachtend om gelost te worden. Dat kan toch efficiënter en milieuvriendelijker? Het project CDM@Airports richt zich hierop.

Rond CDM@Airports heeft Hogeschool Inholland een living lab opgezet waarin de betrokken bedrijven, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen aanschuiven. Manon Groot is vierdejaarsstudent Business Studies. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in luchtvrachtlogistiek en wilde heel graag stagelopen op Schiphol. Met dit project kreeg ik de kans om onderzoek te doen bij afhandelaar Menzies, de schakel tussen wegtransportbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Mijn onderzoek richt zich op invoering van slotplanning. Kunnen transportbedrijven binnen een afgesproken tijdseenheid hun vracht leveren of ophalen, zodat er niet onaangekondigd lange rijen voor de poort staan?”

Hogeschool Inholland verkent digitaliseringsstappen met hun onderzoek naar CDM@Airports. Onze ontwikkelingen lopen parallel en ik zie dat we geregeld van elkaar leren.

Maarten van As, Air Cargo Netherlands

Plannen van personeel
Ook Noah van der Meer is vierdejaarsstudent Business Studies en net als Manon doet hij onderzoek naar de mogelijkheden van slotplanning bij Menzies. “Ik richt me dan specifiek op de resourceplanning. Hoeveel medewerkers moeten er per tijdseenheid in de hal aanwezig zijn? Welke informatie heeft Menzies van wegtransportbedrijven en luchtvaartmaatschappijen nodig om medewerkers goed in te kunnen plannen? En hoe implementeren we dit in de huidige systemen van Menzies?”

Vollere vliegtuigen
Maarten van As, algemeen directeur van branchevereniging Air Cargo Netherlands: “We zien dat de afstemming van processen tussen de verschillende partijen in de logistieke keten efficiënter kan. Daar werken we zelf ook aan. In de praktijk zijn we in het Smart Cargo Mainport Programma op Schiphol bezig met kleine praktische stapjes op het gebied van digitalisering. Stapjes die bij elkaar opgeteld volgend jaar tot een vorm van een digitale Green Lane op Schiphol gaan zorgen. Hogeschool Inholland verkent daarnaast grotere en verdergaande digitaliseringsstappen met hun onderzoek naar CDM@Airports. Deze ontwikkelingen lopen parallel en ik zie dat we geregeld van elkaar leren. Het CDM-systeem zou ook kunnen helpen om de belading van vrachtwagens te verbeteren. Ook dat zorgt voor milieuwinst.”

Kunnen transportbedrijven binnen een afgesproken tijdseenheid hun vracht leveren of ophalen, zodat er niet onaangekondigd lange rijen voor de poort staan?

Manon Groot, student Business Studies

Breed opschalen
Juist vanwege de kansen voor verduurzaming in combinatie met de focus op datagedreven logistiek en op ketenregie honoreerde TKI Dinalog het onderzoeksproject in een subsidieaanvraag. “Het zijn precies de prioritaire thema’s waar we ons binnen de Topsector Logistiek op richten”, zegt programmamanager Niels Sneek. “Interessant van het onderzoek is, dat Hogeschool Inholland een kennisinstelling is en samenwerkt met een brede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, zodat aan de innovatiebehoefte uit de praktijk tegemoet wordt gekomen. Bovendien is de luchtvrachtketen zo complex, dat als hier een technische en governance-oplossing voor CDM wordt gevonden, die kennis opgeschaald kan worden naar andere hubs. Ook in havens en op andere knooppunten moeten we aan de slag met datagedreven, slimme logistiek om werk te maken van de CO2-reductieopgave die we vanuit het Klimaatakkoord en EU-regelgeving hebben.”

CDM@airports

Mooie leerervaring
Voor Manon en Noah is de living lab een mooie ervaring. “Ik leer hoe de luchtvrachtsector werkt en hoe een resourceplanning verbeterd kan worden”, zegt Noah. “Het gaat om een echte maatschappelijke opgave en daar leer je meer van dan wanneer je alles alleen uit een boek haalt.” Manon is het daarmee eens. “Ik leer van dit onderzoek om echt een probleem in de praktijk op te lossen. Interessant is ook om gesprekken met mensen in de praktijk te voeren. Daarnaast vind ik het motiverend werken, omdat ik bij dit onderzoek het gevoel heb dat de betrokken partijen er iets aan zullen hebben.”

CDM@Airports
CDM staat voor collaborative decision-making. Het idee erachter is dat partijen in de logistieke keten hun planning beter op elkaar afstemmen. Je kunt daarmee wachttijden en onnodige vrachtwagenbewegingen voorkomen. Giovanni Douven, projectleider en onderzoeker bij het lectoraat Logistiek & Complexiteit, is programmamanager van CDM@Airports. “Het project heeft drie invalshoeken die met elkaar samenhangen: want met datagedreven logistiek ga je, als tweede punt, efficiënter en effectiever samenwerken en wordt ook CO2-budgettering mogelijk gemaakt. Deze elementen leiden uiteindelijk naar een duurzamere operatie, want ook Schiphol zal, op termijn, een zero-emissieoperatie moeten zien te realiseren.” Naast de beoogde milieuwinst door slimmer samenwerken, richt het project zich ook op andere aspecten van duurzaam ondernemen.

CDM@Airports

CDM staat voor collaborative decision-making. Het idee erachter is dat partijen in de logistieke keten hun planning beter op elkaar afstemmen. Je kunt daarmee wachttijden en onnodige vrachtwagenbewegingen voorkomen. Giovanni Douven, projectleider en onderzoeker bij het lectoraat Logistiek & Complexiteit, is programmamanager van CDM@Airports. “Het project heeft drie invalshoeken die met elkaar samenhangen: want met datagedreven logistiek ga je, als tweede punt, efficiënter en effectiever samenwerken en wordt ook CO2-budgettering mogelijk gemaakt. Deze elementen leiden uiteindelijk naar een duurzamere operatie, want ook Schiphol zal, op termijn, een zero-emissieoperatie moeten zien te realiseren.” Naast de beoogde milieuwinst door slimmer samenwerken, richt het project zich ook op andere aspecten van duurzaam ondernemen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.