CDM@Airports

Lectoraat
Logistiek & Complexiteit
Duur
februari 2020 t/m december 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Giovanni Douven

Het doel van Living lab CDM@Airports

CDM@Airports staat voor Collaborative Decision Making (Samenwerking) in de luchtvracht aan de landzijde van vliegvelden.

De luchtvrachtpartijen, semioverheden, de brancheorganisatie (ACN) en de kennisinstelling Hogeschool Inholland slaan de handen ineen voor een betere samenwerking van de luchtvracht community. Het doel is om op korte en lange termijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ‘nieuw’ ecosysteem (lees: living lab) voor de luchtvracht.

Dit ecosysteem CDM@Airports wordt met elkaar verbonden via een zogenaamd Cross Chain Control Centre, de digital twin van TruckingCDM IT-platform. De digital twin van het TruckingCDM IT-platform is binnen het project CDM@Airports een digitale oplossing naar een meer transparante en integere communicatie zodat iedere partij in staat wordt gesteld om heldere en betere beslissingen te nemen. Voor alle partijen wordt een win-win-win-win situatie nagestreefd zodat er een efficiënter, duurzamer en effectiever ecosysteem tot stand wordt gebracht.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het onderzoek bevat drie pijlers:

  • Data Gedreven Logistiek;
  • Duurzaamheid;
  • CDM (Collaborative Decison Making/Samenwerking).

Het brede onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Logistiek & Complexiteit. CDM@Airports wordt gefinancierd door de topsector logistiek. Daarnaast is het onderwijs met meerdere minoren en stages, met allerlei studenten vanuit Business studies, Finance en TOI, verbonden aan dit onderzoek. Op dit moment doet Inholland onderzoek naar een duurzamere operatie van de vrachtlogistiek op Schiphol en kijken we naar verbreding van onze activiteiten richting andere Europese Luchthavens. De onderzoekers van Inholland denken mee en geven advies over praktijk gerichte oplossingen en mogelijkheden.

We vormen een living lab waar studenten uit alle jaargangen en vanuit vele studierichtingen kunnen aansluiten en onderzoek kunnen doen naar vraagstukken uit de praktijk van dit ecosysteem. Elk jaar bouwen we ons netwerk uit.

In het eerste jaar van het living lab in 2020 werkten zeven studenten van de opleiding Business Studies (afstudeerrichtingen Logistiek en Ondernemen) afzonderlijk aan scriptieonderzoek met als doel de efficiency, effectiviteit en duurzaamheidsvoordelen vanuit de behoefte van elk van de zeven deelnemende partijen in kaart te brengen. Daarnaast deed een groep tweedejaarsstudenten onderzoek naar de commerciële mogelijkheden voor dit Cross Chain Control Center. In 2021 t/m 2023 werken studenten vanuit meerdere opleidingen multidisciplinair samen aan een grote diversiteit aan opdrachten. 

Hoe werkt het Ecosysteem?

Na aankomst op de luchthaven vindt het internationale transport van luchtvracht in veel gevallen plaats over de weg. Kenmerkend voor luchtvracht is de snelheid, en die snelheid willen de partijen ook op de weg handhaven. Maar files en doorlooptijden staan deze snelheid nogal eens in de weg. Kortom, meer efficiency in de afhandeling van luchtvracht is gewenst zonder files en enig ander oponthoud.

Wil je (speels) kennismaken met deze processen? Speel de Aircargo@airports game

Het is hierin essentieel dat er een optimale uitwisseling is van informatie tussen de belangrijkste partijen in de luchtvrachtketen: expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders. Welke informatie hebben partijen van elkaar nodig om het gehele logistieke proces beter op elkaar af te stemmen? En hoe kan dit worden ondergebracht in een IT-platform dat voor de hele luchtvrachtcommunity diensten levert? Dergelijke vragen liggen ten grondslag aan een verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector om uiteindelijk de files en lange doorlooptijden significant te verlagen.

   

Wat is het belang voor het onderwijs?

De studenten doen multidisciplinair onderzoek in de bestaande praktijk. Via de minoren krijgen zij specifieke uitdagingen voorgelegd passend bij het project en de inhoud van de minor. Hun bevindingen, zeer actueel en relevant voor de algehele logistieke sector, worden in het lesprogramma en waar mogelijk in de praktijk opgenomen. Het bedrijfsleven heeft stageplekken en afstudeeropdrachten. Alle studenten vanuit alle domeinen hebben een context waarbinnen ze kunnen ‘leren’ en contact kunnen maken met de professionele wereld.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het netwerk bestaat uit 24 partijen. Ze hebben allemaal de consortiumovereenkomst getekend. Het Trucking CDM-platform is ontwikkeld door CargoHub. Alle bij het platform aangesloten partijen (expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders, brancheorganisatie en overheden) werken samen om individuele oplossingen uiteindelijk een bijdrage te laten zijn voor het gehele aan/-afvoerknooppunt voor vracht.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met de realisatie van het Trucking CDM-platform ontstaat er een IT-platform waar alle partijen bij zijn aangesloten ten behoeve van hun eigen dienstverlening. De verwachting is dat iedereen in het werkveld (luchtvrachtsector) door dit project anders gaat werken, veel meer gericht op communicatie en afstemming van onderlinge dienstverlening. Het Trucking CDM-platform voorziet in deze communicatie, waardoor maximale efficiency door de keten heen wordt bereikt. Het verlagen van de operationele kosten, het minimaliseren van de leveranciersrisico’s en het verbeteren van de servicekwaliteit zijn drie van de vele voordelen die dit platform kan bieden.

"Het tijdig delen van data tussen alle ketenpartners is van groot belang voor onze kwaliteit en service."

Ben Radstaak, directeur ACN

Nieuws vanuit Trucking CDM-platform:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Giovanni

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279873