Den Haag,
09
oktober
2019
|
11:03
Europe/Amsterdam

'Deel ook je ervaringen over diversiteit'

Jet de Ranitz benadrukt belang van inclusief onderwijs

Inholland is een brede hogeschool. We omarmen zeer diverse studenten en collega's. Want juist de schakering aan talenten en achtergronden vormt onze kracht. Maar hoe bied je als medewerker ruimte aan diversiteit? Hoe zorg je voor inclusief onderwijs? “Kom naar de Community of Practice Diversiteit”, adviseert collegevoorzitter Jet de Ranitz. “Uit eigen ervaring weet ik dat de bijeenkomsten heel nuttig zijn.”

Diversiteit is echt een rijkdom, vindt De Ranitz. “Het betekent dat je met diverse perspectieven naar vraagstukken kunt kijken. En als je diverse talenten en vaardigheden bundelt, word je als team sterker.”

Veel dingen gemeen
Als je het nieuws mag geloven, lijkt diversiteit vooral een bron voor onbegrip en conflicten. “Mensen hebben snel de neiging om de nadruk te leggen op de onderlinge verschillen”, zegt De Ranitz. “Maar we hebben juist veel meer dingen gemeen. Op onze opleidingen zitten allemaal leuke, jonge mensen die één voor één iets willen maken van hun leven. Als je moeite doet ze een beetje te leren kennen, merk je dat meteen en valt het onderlinge onderscheid weg. Juist binnen de persoonlijke sfeer die Inholland kenmerkt, kunnen we die verbinding heel goed leggen.”

Continue aandacht
Volgens De Ranitz komt de meerwaarde van diversiteit niet vanzelfsprekend tot stand. “Voorwaarde is dat je continu aandacht hebt voor inclusiviteit. Daarom vind ik het belangrijk dat we er bij Inholland over blijven praten, dat het hoog op de agenda blijft staan en dat we op basis van onderzoek en kennis werken aan een goed pedagogisch klimaat.” De Ranitz zet zich persoonlijk in voor een inclusieve, diverse organisatie. Bijvoorbeeld door een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht aan te kaarten. Of door directeuren met een niet-Nederlandse achtergrond te benoemen.

Evidence based
De Ranitz neemt ook deel aan de Community of Practice (CoP) Diversiteit, waarvan zij de voorzitter is. Op de bijeenkomsten, georganiseerd door de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken, komen medewerkers van Inholland bijeen om kennis en ervaringen te delen. Hoe kun je je studenten beter leren begrijpen? Hoe zorg je voor verbinding? “Binnen en buiten Inholland zijn heel veel best practices. Ik ben daarom blij met de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Inholland. Die richt zich op evidence based-methoden om inclusief onderwijs te bevorderen.”

 

Rol als medewerker
Hoe draag je als medewerker bij aan inclusiviteit? “Het begint bij bewustwording”, zegt De Ranitz. “Heb je twintig verschillende nationaliteiten in de klas? Dan zijn er heel simpele manieren om de verbinding te maken. Door ze bijvoorbeeld te vragen een foto van hun vakantie te laten zien en daarover te vertellen. Zo begin je het schooljaar heel anders dan met een standaardvoorstelrondje.”

Kennis delen op CoP-bijeenkomsten
Vind je diversiteit ook essentieel? Op de CoP-bijeenkomsten krijg je allerlei kennis en inzichten op een presenteerblaadje. De Ranitz: “Het zijn echt mooie sessies die voor nuttige ervaringen zorgen. De kennis die je er opdoet, is ook meteen toepasbaar. En leuk is dat je allemaal nieuwe collega’s leert kennen die ook geïnteresseerd zijn in diversiteit.”