17
juni
2022
|
11:52
Europe/Amsterdam

Digitaal kenniscafé: next generation in business

Business as usual of toch maar even anders?

kenniscafe

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in ons digitale kenniscafé, met veel dank aan onze vierdejaars studenten Finance & Control uit Rotterdam en de expertdeelnemers Pieter van der Hoeven, Liesbet Hanekroot en Chhay Lin Lim.

De studenten van de opleiding Finance & Control werken in het vierde jaar onder andere aan praktijkgericht advies. Dit advies heeft betrekking op bijvoorbeeld duurzame rapportages, businessmodellen voor duurzame innovaties en de financiering daarvan, en het inrichten van processen voor de circulaire economie. Het lectoraat Finance & Accountancy verzamelt al deze onderzoeksresultaten en gebruikt de gegevens voor publicaties en kennisdeling. In het kenniscafé wordt die kennis gedeeld en ‘uitgebouwd’!

Doelstellingen voor sustainable development
Ouiam Oual-lal, Matthijs van der Giessen en Demi Helleman deelden hun ervaringen over het implementeren van SDG-beleid in een organisatie. Wees eerlijk en rapporteer zowel over positieve als negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op de realisatie van de doelstellingen voor sustainable development. Betrek partners om verantwoordelijkheid te nemen voor verduurzaming van de keten en zorg voor een organisatiecultuur die de realisatie van SDG’s ondersteunt. Transparantie en assurance op resultaten zijn belangrijk in de verantwoording naar stakeholders. De website Fair Wear geeft inspiratie voor mode waar alle stakeholders blij van worden.

Circulariteit van incontinentiemateriaal
Roos van der Vliet heeft voor de Stichting Bartholomeus een advies opgesteld voor het gebruik van incontinentiemateriaal. Het advies is niet alleen toepasbaar op de Stichting Bartholomeus, maar kan ook opgevolgd worden door andere klein- en grootverbruikers van incontinentiemateriaal (van alle leeftijden).

Kies bewust bij de inkoop en let op de eigenschappen van het product, zoals de mogelijkheid voor het scheiden van de materialen en het hergebruik. Zorg daarnaast voor een goed vervolgtraject na gebruik en maak een weloverwogen keuze voor een partner voor de verwerking van het gebruikte materiaal. Als alle gebruikers zich bewust zijn van de keuzes en de impact daarvan, kunnen we mooie stappen zetten om het gebruik van incontinentiemateriaal meer circulair te maken.

Audits voor plantentelers
In de keten van plantentelers spelen audits een belangrijke rol. Om te mogen leveren in een duurzame keten moeten alle partijen een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze aan de sociale normen en normen voor verantwoord watergebruik voldoen.

Voor partners in Zuid-Amerika en Afrika zijn de kosten van zo’n audit heel erg hoog. Melissa Valentin adviseert deze partners om zich aan te sluiten bij een fairtrade organisatie, dan wel de kosten beter te spreiden in de keten. De mogelijkheden van toepassing van blockchaintechnologie kunnen zeker ook bijdragen aan een transparante keten. Ook het inzetten van een greentoken kan bijdragen aan een oplossing, is de ervaring van Chhay Lin Lim.

 

plantentelers_kenniscafe_2

Verminderen CO2-uitstoot
Kevin Admiraal heeft tijdens de opleiding kennisgemaakt met het SATIE-framework van Follow This. Met behulp van dit framework en verdergaand onderzoek heeft Kevin in kaart gebracht wat Shell, BP en Total Energies beloven bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs en welke stappen zij daadwerkelijk moeten zetten.

De aanbevelingen laten zien dat er echte stappen gezet moeten worden in het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in oplossingen die dat mogelijk maken. Geen woorden maar daden, om het in Rotterdamse woorden te zeggen. Er is niet alleen heel veel denkkracht beschikbaar in de sector, ook zijn er voldoende middelen om de daad bij het woord te voegen.

True pricing in mode-industrie
Sam van Efferen, Aysenur Yurteri en Ouiam Oual-lal maken de bezoekers bewust van de uitdagingen waar de mode-industrie voor staat. De prijs die in de winkel betaald wordt voor een kledingstuk dekt niet de werkelijke kosten die gemaakt worden (true price). Er is nog veel te doen als het gaat om eerlijke beloningen, goede arbeidsomstandigheden en zorg voor de planeet. Wie betaalt de rekening voor alle externe kosten?

Block-chain voor een transparante economie
Wim van Strien en Jordi van Dam pleiten voor een nieuwe standaard voor currencies. Is de bitcoin-standaard een alternatief voor de gouden standaard? Blockchain kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de transparantie in de wereldeconomie. Blockchain an sich is niet de oplossing, het gaat er ook om dat de data in de blockchain integer en juist zijn.

Ideeën uit de breakoutrooms
In de breakoutrooms is ruimte voor verdieping en uit de gesprekken kwamen waardevolle aanvullingen. Uit de breakout-room van Pieter van der Hoeven kwam het idee naar voren voor een label met de true price voor kledingstukken. Zo weet je wat het verschil is tussen de maatschappelijke kosten voor jouw T-shirt en het bedrag dat je moet afrekenen bij de kassa. In de breakoutroom van Liesbet Hanekroot is het belang van samenwerken onderschreven, ook waar het gaat om de verantwoordelijkheid in de keten voor CO2-uitstoot. De deelnemers aan de breakoutroom van Chhay Lin Lim onderschrijven de positieve sociale impact van crypto currency voor de wereldeconomie. De ethische impact wordt zelden belicht.

Samen (verder) bouwen aan kennis is het doel van een kenniscafé. We kunnen terugblikken op een mooie bijeenkomst waarin we dit doel zeker hebben bereikt. Next Generation in Business betekent verder kijken dan ‘business as usual’.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.