Amsterdam,
05
september
2022
|
09:22
Europe/Amsterdam

E-coaching in leefstijltrajecten bij gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s

Symposium 29 september 2022 – Meervaart Amsterdam

Symposium Leefstijl & Technologie

E-coaching blijkt een efficiënte en kostenbesparende methode om Nederlanders met overgewicht te helpen naar een gezonde(re) leefstijl. Maar hoe kunnen hbo-geregistreerde leefstijlcoaches het beste gefaciliteerd worden bij de inzet van e-coaching? Deze vraag stond centraal tijdens het het project Inzet Technologie voor Leefstijlcoaches (iTLC). De onderzoeksresultaten worden donderdag 29 september gepresenteerd tijdens het Symposium Leefstijl en Technologie van 13.00 tot 17.00 uur in de Meervaart te Amsterdam. 

Vanuit de Inholland-lectoraten E-health en Kracht van Sport werkten associate lector Laurence Alpay en docent-onderzoeker Katja Braam mee aan het project. In het project werkte Hogeschool Inholland als onderzoekspartner samen met de Hogeschool van Amsterdam, de aanvrager van het project. Dat die samenwerking goed is verlopen, net als de samenwerking met mooie werkveldpartners, blijkt wel uit de concrete resultaten die zijn opgeleverd en de enorme hoeveelheid nieuwe informatie die is verworven. 

Ook benieuwd naar de resultaten? Meld je aan voor het gratis symposium

Aanleiding: alsmaar stijgende zorgkosten overgewicht 
De aanleiding van het onderzoeksproject zijn de kosten van leefstijltrajecten bij overgewicht. Dit zijn trajecten die je met een leefstijlcoach doorloopt om overgewicht tegen te gaan. Je doorloopt stappen door te meten, te bewegen, je dieet aan te passen, om zo uiteindelijk tot een gezondere leefstijl te komen. Omdat dit soort trajecten vaak meerdere jaren beslaan zijn de kosten hoog. Bovendien kampt de helft van de Nederlanders van boven de 20 jaar met overgewicht en dat aantal groeit jaarlijks

E-coaching 
E-coaching is goedkoper dan face-to-face sessies en een optimale inzet ervan levert daardoor een significante bijdrage aan het verlagen van de nationale torenhoge zorgkosten. Maar hoe kunnen hbo-geregistreerde leefstijlcoaches gefaciliteerd worden bij de inzet van e-coaching voor de begeleiding van hun cliënten binnen een leefstijltraject? Dat was de onderzoeksvraag binnen het iTLC-project. 

E-coachgids voor leefstijlcoaches 
Als concreet resultaat van het onderzoeksproject is voor de leefstijlcoaches een platform (website) ontwikkeld, ecoachgids.nl. Dit platform helpt hen technologie in te zetten in de begeleiding van een client met overgewicht naar een gezondere levensstijl. 

Onderwijsmateriaal voor studenten, docenten en toekomstige leefstijlcoaches 
Voor studenten, docenten en toekomstige leefstijlcoaches, zoals paramedische studenten of hbo-omscholingsstudenten, is onderwijsmateriaal ontwikkeld om inzicht te bieden in de mogelijkheden van e-coaching en hoe ze de e-coachgids kunnen gebruiken. Het onderwijsmateriaal kan ook gebruikt worden om eigen medewerkers binnen scholen te coachen. 

Eerste reacties vanuit leefstijlcoaches en cliënten op de resultaten 
Coaches erkennen de meerwaarde van e-coaching en vinden dat het platform eenvoudig te gebruiken is. Het platform is met name van waarde voor de jonge leefstijlcoach, de wat oudere leefstijlcoach met minder digitale kennis en de toekomstige leefstijlcoach die de technieken nog eigen moet maken. Verbeterpunten zijn er ook. Voor de meer ervaren leefstijlcoach mist het platform meer diepgang om hen verder te helpen. 

Eerste reacties vanuit cliënten? 
Wat betreft de cliënten is er een grote groep die openstaat voor e-coaching als aanvulling op hun face-to-face coachingsmomenten en verwacht dat het zo makkelijker wordt om de gestelde doelen te behalen. 

Resultaten terugzien binnen Inholland? 
Bij Inholland kunnen studenten binnen het kenniscentrum Gezondheid, Sport en Welzijn het platform ecoachgids gebruiken. In de opleiding Sportkunde wordt het platform in het aankomend studiejaar geïntegreerd in de lesstof van het vak bewegen en leefstijl voor derdejaarsstudenten. 

Meer weten of aanmelden? 
Meer informatie vind je op de website van het symposium, waar je je ook kunt aanmelden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.