Gezondheid, Sport en Welzijn

Wij dragen bij aan een gezonde en inclusieve samenleving waarin zorgen voor jezelf en de ander het middel is om samen verder te komen.

Werken op het snijvlak van verschillende disciplines. De chemie tussen verschillende werelden opzoeken. Dát kenmerkt het onderzoek van onze lectoren en onderzoekers die zich hebben verenigd in de kenniscentra Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment.

De lectoren van het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement zetten in op het beschermen en bevorderen van gezondheid. Met oog voor de regisseurspositie van de mens waar het om gaat, en alle keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. We zetten in op zorg dichter bij huis, in de eigen leefomgeving, inclusief e-health daar waar dat meerwaarde biedt.

De lectoren van het kenniscentrum Welzijn & Empowerment richten zich op het versterken van inclusieve gemeenschappen en het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden om mee te doen aan onze maatschappij, ongeacht waar je wieg heeft gestaan.

In al onze activiteiten richten we ons op het voorkomen van problemen en op het bevorderen van een gezonde, sociale deelname aan de maatschappij. Omdat kunnen meedoen naar vermogen zowel doel als middel is. Het houdt je gezond, en biedt perspectief. En, het helpt je weer op de rails als je ziek bent of andere problemen hebt. Preventie dus, in de meest brede zin van het woord.

Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn is dé ontmoetingsplaats voor alle partijen, vakgebieden, leefwerelden en specialisaties die willen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen in elke fase van hun leven. Door meedoen in welke vorm dan ook te stimuleren. Het opleiden en zich verder kunnen ontwikkelen van de Inholland-professional zowel binnen als -ver- buiten de muren van Inholland staat hierbij op één.

Onze handreiking

De mens centraal stellen vraagt om kritische professionals

‘De mens centraal’, wat betekent dat daadwerkelijk voor studeren en voor werken in de zorg-, sport- en welzijnssector? 

Donderdag 18 april 2019 belichtten onderzoekers, docenten, ervaringsdeskundigen, studenten en werkveldvertegenwoordigers tijdens de gelijknamige conferentie wat ‘de mens centraal stellen’ betekent in de praktijk en welke invloed dit heeft op hoe professionals hun werk doen. Ook werd die dag de gelijknamige bundel gepresenteerd.

De mens centraal, geen probleem?

Op deze pagina vind je een impressie van de dag. Vanaf medio juli is hier ook de bundel 'De mens centraal, geen probleem?' te vinden.

De mens centraal, geen probleem?

Nieuws over het onderzoek van Gezondheid, Sport en Welzijn

Heb je vragen?

Wij staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Floor Aarts.
Telefoon
06 50277856