Rotterdam,
07
maart
2019
|
11:47
Europe/Amsterdam

EVR 2019: uitdagingen voor een groeiend Rotterdam

Met de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen geeft de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) jaarlijks inzicht in de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR 2019 een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers. De EVR werd 4 maart gepresenteerd in een volle zaal van het Scheepvaart en Transportcollege. Ook Hogeschool Inholland leverde een bijdrage aan de hand van de vraag: Hoe kan de gemeente Rotterdam 700.000 inwoners in 2035 van gezond voedsel voorzien, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk?

Rotterdams is aanjager van de economie in de regio. De werkgelegenheid groeit en er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. Steeds meer wijken en mensen profiteren van de groei van de economie. Niet alleen de economie groeit maar ook het aantal inwoners en bezoekers. Men verwacht ongeveer 55.000 nieuwe inwoners tot 2035. Het totale inwonersaantal zit dan op 700.000. Wat betekent dat voor de economie? Voor onze voorzieningen? Wat voor effect heeft de groei op de woningmarkt? 

Alleen woningbouw maakt de woningmarkt wellicht toegankelijker, maar gaat ten koste van ruimte voor economische activiteiten en voorzieningen. Alleen aandacht voor ruimte voor economische ontwikkeling, legt een hoge druk op de woningmarkt. Aandacht voor voorzieningen maakt de stad aantrekkelijker, maar onbetaalbaar. De opgave waar deze editie van de EVR op voorsorteert is een strategie met ruimte voor flexibel en betaalbaar wonen, aandacht voor een gemengd en kwalitatief hoogwaardig voorzieningenpalet. Dit moet leiden tot een voortzetting van de groei waar alle Rotterdammers en Rijnmonders van kunnen profiteren.

 

Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam
Rotterdam groeit de komende jaren stevig door, behalve in de fysieke ruimte die er beschikbaar is om te groeien. We zullen samen moeten werken en creatief moeten zijn om ruimte te geven aan de groei. 
Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam

Peter Haasbroek van Mecanoo en de Rotterdamse wethouder Barbara Kathman gingen in op deze thematiek. Ook was er een talkshow met Abigail Norville van de gemeente Rotterdam, Mirjam van Orden van Psyq en Hans Scheffer van Helloprint over de gevolgen van digitalisering op de arbeidsmarkt.

Inholland en 'het duurzaam voeden van de groeiende stad'
Het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, die in de EVR 2019 een bijdrage heeft geleverd met het essay 'Duurzaam voeden van de groeiende stad', verzorgde ook een van de workshops, met inleidingen van Gerry Kouwenhoven en Pieter van der Hoeven. Hoe kunnen we inwoners van Rotterdam in de komende decennia van gezond voedsel blijven voorzien, en tegelijkertijd de ecologische voetdruk zo klein mogelijk houden? Voor de huidige 650.000 Rotterdammers is er 1.170.000 hectare beschikbaar; Rotterdammers gebruiken samen echter 1.755.000 hectare! De stad groeit, maar de ruimte wordt steeds schaarser en de vervuiling neemt toe. Een lokaal Rotterdams voedselbeleid biedt kansen om het voedselsysteem ecologisch te verduurzamen en tegelijkertijd economische bedrijvigheid te genereren in en rond de stad. Een concreet Rotterdams voedselbeleid is dan ook noodzakelijk. Meer hierover is te lezen in de EVR 2019.

In een interactieve themasessie hebben de aanwezigen enkele 'ongevraagde adviezen' geformuleerd voor de gemeente. Benieuwd wat daar uitgekomen is? Neem contact op met Olav Rülander.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.