Rotterdam,
16
juli
2018
|
13:54
Europe/Amsterdam

Financiering voor onderzoek naar online seksuele intimidatie

shutterstock_768904378

De Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) ondersteunt het onderzoek naar ‘exposen’ door het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid en het lectoraat Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland. Doel van het onderzoek is om aanknopingspunten te vinden voor interventies om (potentiële) slachtoffers te ondersteunen.

In Nederland heeft een derde van de vrouwen onder de 27 jaar ervaringen met ongewenste seksuele toenaderingen via sociale media. 'Exposen' is een specifieke vorm waarbij intiem beeldmateriaal vergezeld van persoonsgegevens via sociale media verspreid wordt om de afgebeelde persoon ten schande te brengen bij haar of zijn sociale omgeving. Vooral jonge vrouwen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst lijken hier slachtoffer van te worden. Zij hebben binnen hun gemeenschap een kwetsbare positie en worden snel bestempeld als ‘oneerbaar’ of ‘kech’. De impact hiervan is vaak enorm en kan uiteenlopende gevolgen hebben.

Het onderzoek
De onderzoekers starten binnen het hbo om uit te vinden welke gevolgen ‘exposen’ heeft. Hiervoor houden zij interviews en groepsgesprekken met 45 vrouwelijke hbo-studenten met een Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse achtergrond . Ook interviewen zij negen mannelijke studenten om inzicht te krijgen in de manier waarop zij tegen online seksuele intimidatie aankijken. Vanwege hun praktijkervaring met het aanpakken van het probleem worden ook professionals bij het onderzoek betrokken. Op basis van alle informatie gaan de onderzoekers aan de slag met het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. De onderzoekers voeren dit onderzoek uit in samenwerking met studenten van Inholland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.