Amsterdam,
07
februari
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

‘Systematische activering depressieve ouderen’

Frans Clignet verdedigt proefschrift

Frans Clignet

Drs. Frans Clignet verdedigt vrijdag 23 februari zijn proefschift aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed zijn promotieonderzoek met de titel ‘The systematic activation method. A nursing intervention study for patients with late life depression’ in het kader van de pilot Onderzoek Gezondheidszorg van het lectoraat GGZ-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland.

In het proefschrift wordt de ontwikkeling en inhoud van het interventieprogramma beschreven, evenals de toetsing ervan op effectiviteit en implementatie. De interventie richt zich op de activering van ouderen met een ernstige depressieve stoornis met als doel dat hiermee de ernst van de depressieklachten vermindert. Patiënten leren over de samenhang tussen inactiviteit en ernst van de symptomen. Via zelfmanagementstrategieën wordt gestreefd naar gedragsverandering in de vorm van het ondernemen van (plezierige) activiteiten. Zelfmanagement is een centraal thema in de visie ‘De Gezonde Samenleving’ van het Domein Gezondheid Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland.

Frans is werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ bij Altrecht te Zeist. Hij is de laatste promovendus uit de reeks van vijf promovendi die in het kader van de Pilot Onderzoek Gezondheidszorg binnen het lectoraat GGZ-verpleegkunde in de gelegenheid werd gesteld promotieonderzoek te verrichten. Dit gebeurde binnen het samenwerkingsverband van de Hogeschool Inholland, het VUmc en de VU (in samenwerking met uiteenlopende veldpartijen).

De verdediging is openbaar en vindt plaats in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, te Amsterdam.

Lees het volledige proefschrift

De Gezonde Samenleving

Met zijn werk draagt Frans Clignet bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.