Den Haag,
12
april
2021
|
10:36
Europe/Amsterdam

Piet Verstegen op Smart WorkPlace:

"Ga slimmer om met mensen in de eigen workplace"

Ga slimmer met de mensen in de eigen workplace om door hun kracht in de employer branding in te zetten. Daarvoor pleit Piet Verstegen, onderzoeker bij HRM & Persoonlijk Ondernemerschap. "De invulling van beroepen en het werk op de werkvloer is in veel sectoren sterk in verandering. De beeldvorming hierover bij zowel oriënterende jongeren als bij werkzoekenden op de arbeidsmarkt sluit daar niet goed op aan", aldus Verstegen. Hij constateert een kloof waarin het aantrekken van de juiste mensen problematisch is.

Dit is een samenvatting van het artikel dat op 7 april verscheen op Smart WorkPlace

Voor de groene sector in Zuid-Holland geldt ‘onbekend maakt onbemind’. Het imago van het werk in en rondom de kastuinbouw wordt vooral ingevuld met een beeld van vies productiewerk. Terwijl het één van de meest innovatieve sectoren van de Nederlandse economie is met veel internationaal succes en geavanceerde technologie en ‘rijke’ banen, zoals zaadveredelaar en productmanager digital products.

Terug naar de essentie
Samen met onderzoekers van de Haagse Hogeschool (Duurzame talentontwikkeling) interviewden onderzoekers van Hogeschool Inholland recruiters en HRM professionals in de Greenport om een beeld te krijgen van de kloof tussen beeldvorming en de feitelijke praktijk op de werkvloer. Daaruit bleek dat recruiters vaak nog werken met 'klassieke' functieprofielen en gestandaardiseerde wervingsteksten. Het vakmanschap en de ontwikkelmogelijkheden van het werk blijven onderbelicht, terwijl uit interviews met medewerkers uit de branche juist blijkt dat juist deze aanvullende zaken voor hen de essentie van het werk blijken te zijn.

"We zijn als onderzoekers tot de conclusie gekomen dat bij de beeldvorming in werving en employer branding winst te halen valt als er hierbij gebruik gemaakt wordt van een visueel en narratief beroepsbeeld en van de eigen medewerkers", geeft Verstegen aan. "De arbeidsmarktcommunicatie sluit dan beter aan bij verschuivende beroepsbeelden en er zijn meer aanknopingspunten voor een duurzame match, omdat ook de passie, drive en geaardheid die nodig zijn in de functie, de benodigde aandacht krijgen."

Employer branding
Ga kortom slimmer met de mensen in de eigen workplace om door hun kracht in de employer branding in te zetten. En maak gebruik van visuele en narratieve beroepsbeelden bij het opstellen van wervingsprofielen en vacatureteksten en in de employerbranding-uitingen. Hierdoor ontstaat bij mensen (potentiële medewerkers) op de arbeidsmarkt een realistische, inspirerende en aantrekkelijke kijk op werken in de organisatie.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.