Diemen,
03
juli
2018
|
08:55
Europe/Amsterdam

Grote belangstelling inspiratiesessie ‘Uit de WW in de Bijstand’

Maandag 25 juni werden bij Inholland Diemen de resultaten gepresenteerd van het onderzoek 'Uit de WW in de Bijstand'. Met zo’n 70 aanwezigen was de belangstelling groot. Piet Verstegen, docent-onderzoeker bij het Business Research Centre, kan de animo wel verklaren: “Het thema sluit aan bij wat er speelt in het veld, de resultaten kunnen gelijk in de praktijk worden gebracht.”

Het onderzoek richt zich op de verschillen in activeringsregimes tussen UWV (WW) en gemeenten (Participatiewet) in verschillende Nederlandse gemeenten. Gekeken is hoe beide activeringsregimes zijn vormgegeven en op welke momenten er sprake is van samenwerking. Verstegen: “UWV en veel gemeenten zijn bezig met het opzetten van zogenaamde Max-WW-trajecten voor mensen die vanuit de WW in de Bijstand terecht dreigen te komen. Wij hebben zes voorbeelden van dergelijke trajecten onder de loep genomen en bekeken wat de verschillen zijn, maar vooral welke gemeenschappelijke grondpatronen in deze praktijken zijn te vinden. Wat werkt en wat werkt niet?”

Fitting practices
Het onderzoeksvoorstel is afkomstig uit het HRM Lectoren Netwerk Nederland, een bijzondere samenwerking van vrijwel alle hogescholen met een HRM-lectoraat. Drie hogescholen namen aan het onderzoek deel: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Hogeschool Inholland. Piet Verstegen, onderzoeker bij de onderzoekslijn HRM en Persoonlijk Ondernemerschap (Mens en Organisatie), was vanuit Inholland betrokken. “Regelgeving knelt en hoe de samenwerking tussen UWV en gemeente loopt is afhankelijk van vele factoren. Er is gezocht naar succesfactoren voor het optimaliseren van de genoemde aansluiting. Dé oplossing bestaat niet. Daarom hebben we in kaart gebracht welke initiatieven er zijn en hebben niet één good practice maar meerdere fitting practices gepresenteerd. Er is altijd wel een situatie waarin een gemeente of UWV zich herkent en waarvan de oplossing, deels of in zijn geheel, te implementeren is. Dat inspireert en dan gaat het rollen.” Elkaar kennen is een van de succesfactoren. “Je ziet dat de samenwerking veel sneller tot stand komt als je weet met wie je te maken hebt.”

Gretig
Instituut Gak, een vermogensfonds op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland, verstrekte de subsidie voor het onderzoek. Professor Teun Jaspers, lid van de wetenschappelijke raad van Instituut Gak, sprak zijn waardering uit voor aanpak en resultaten van het onderzoek. “Ik zie zeker toekomst in dergelijk onafhankelijk en praktijkgericht onderzoek op het terrein van sociale zekerheid.” Verstegen is hier blij mee. “Tot nu toe gingen de subsidies van instituut Gak naar wetenschappelijk onderzoek, dit is de eerste subsidie voor praktijkgericht onderzoek. Wij bieden juist praktijkgerichte oplossingen waar het werkveld gelijk mee aan de slag kan.” Of daar behoefte aan is? “De eind- en deelrapportages werden letterlijk uit onze handen gerukt. Die gretigheid! Dat is toch wel de ultieme bevestiging dat je iets bruikbaars hebt geleverd.”

Ook benieuwd naar de publicaties? Ze zijn hier te downloaden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.