Delft,
08
september
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Holwerd aan Zee: Een innovatief project voor toerisme en duurzaamheid

shutterstock_2185924259

Holwerd: voorheen een welvarend handelsdorp gelegen aan zee, is nu voornamelijk bekend als een plaats gelegen aan een dijk. Achter deze dijk strekt zich de Waddenzee uit, waar het dorp een breed leefgebied biedt met diverse kwelders en als broedplaats voor vogels. Ondanks dit prachtige landschap, heeft het dorp te maken met een flinke uitstroom van inwoners. Verschillende boeren en politici zijn het project "Holwerd aan Zee" gestart om dit probleem aan te pakken. Hierbij heeft de opleiding Landscape and Environment Management van Hogeschool Inholland Delft zich ook aangesloten.

De afgelopen acht jaar heeft het project Holwerd aan Zee geleid tot verschillende initiatieven. Op de plek waar vijftig jaar geleden nog plannen waren om de Waddenzee verder in te polderen, is nu een nieuw plan ontstaan in tegenovergestelde richting. “Er wordt in ons plan veel meer focus gelegd om de natuurlijke dynamiek”, vertelt Robin Dubero student Landscape and Environment Management. Robin heeft samen met zijn groepsgenoten deelgenomen aan het project en reisde hiervoor twee keer af naar het dorp: “Het gaf het project een hele andere dynamiek, je krijgt er veel meer gevoel bij als je door zo’n dorp heenloopt.” 

Het stimuleren van toerisme met zilte pluktuinen
Het project Holwerd aan Zee is gericht is op het herstellen van de verbinding tussen het dorp Holwerd en de zee. Het dorp is in de loop der jaren steeds verder van de kust verwijderd geraakt, wat heeft geleid tot armoede en beperkte economische kansen. Het project omvat het doorbreken van de dijk en het creëren van binnenwater, waardoor meer toerisme, een haven en een betere visserij mogelijk worden. 

Robin en zijn groep hebben voor het project diverse ideeën en initiatieven bedacht, waaronder het verplaatsen van een pier en de oprichting van zilte pluktuinen. "In Holwerd stroomt natuurlijk binnenwater dat afkomstig is van de Waddenzee: zout water. Ons plan is om dit te innoveren met zilte gewassen en een soort pluktuin te creëren waar de lokale bevolking en toeristen tegen een kleine vergoeding hun eigen gewassen en groenten kunnen plukken," legt Robin uit. Dit idee bevordert niet alleen het toerisme, maar ook duurzame landbouwpraktijken en de ontwikkeling van nieuwe exportproducten zoals zilte aardappelen die bestand zijn tegen verzilting.

Het belang van locatiebezoeken
Het bezoek aan Holwerd heeft Robins perspectief op het project veranderd. Hij realiseerde zich dat een bezoek aan de locatie essentieel is om echt te begrijpen wat de huidige situatie in Holwerd is. “Het zien van het afgelegen dorp en het begrijpen van de gevolgen van de kustverplaatsing heeft mij en mijn groepsleden heel erg geholpen met het bedenken van ideeën voor dit project.”

Hoewel het project nog in de beginfase zit en er nog veel werk moet worden verzet, is Robin van mening dat zijn ideeën en die van zijn medestudenten serieus worden genomen. “Het project Holwerd aan Zee is een lange termijn project dat veel investeringen vereist. Maar het is wel duidelijk dat het potentieel heeft om het toerisme te stimuleren, de economie te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen.”

Unieke praktijkgerichte opleiding
De enthousiaste derdejaars LEM-student heeft gekozen voor de ‘groene richting’ binnen de opleiding vanwege zijn liefde voor de natuur en het buiten zijn. "Het is juist de diversiteit aan opdrachten en de ervaringen die ik tijdens het veldwerk heb opgedaan die deze studie zo uniek maken. We hebben veel tijd doorgebracht bij de Bloemenplas in Delft, waar ik ontzettend veel heb geleerd," vertelt Robin enthousiast. Volgens hem is de opleiding bijzonder vanwege de praktische benadering en het veldwerk, die zijn interesse hebben gewekt en een cruciaal onderdeel vormen van zijn studie.