Den Haag,
03
april
2018
|
09:05
Europe/Amsterdam

Honger naar kennis digitale studieboeken blijkt groot

Bezoekers positief over symposium Duik in het digitale studieboek

Docenten en uitgevers doken vorige week bij Inholland Den Haag in de materie van digitale studieboeken. Een zeer nuttige bijeenkomst zo bleek, aangezien het onderwerp duidelijk nog in de kinderschoenen staat, met een mooie toekomst in het vooruitzicht. “De reactie van de bezoekers was positief”, zegt Stef Barendsen, een van de organisatoren van het symposium en informatiespecialist van de Inholland-bibliotheek. “De dialoog met de verschillende belanghebbenden, de docenten, uitgevers en collega’s van de bibliotheek ging met veel kennisuitwisseling gepaard. Dit is een eerste begin en er is duidelijk behoefte aan een vervolg waarbij meer docenten, maar ook studenten en andere hogescholen meedoen.”

Hierboven kun je het symposium terugkijken

De bibliotheek van de hogeschool is sinds 2015 volledig digitaal. Inholland vervult hiermee een pioniersfunctie in het hbo. Het symposium ‘Duik in het digitale studieboek!’ was dan ook vooral bedoeld om kennis te delen. Hoe verandert het onderwijs en wordt er in de toekomst nog lesgegeven uit een boek? Hoe komt het dat studenten niet alle studieboeken kopen? Hoe spelen uitgevers in op de digitale mogelijkheden voor goede leermiddelen?

Om het antwoord op deze vragen te krijgen kwamen bijna veertig belangstellenden naar het symposium. Al gauw bleek dat docenten en uitgevers nog worstelen met de veranderingen als gevolg van de digitalisering. Dagvoorzitter Don Ropes (Inholland-lector Learning & Development in Organisations) verstond de kunst om de ‘roerselen’ onder de oppervlakte op te duikelen.

Verschuivingen in het onderwijs
Vraag en aanbod zijn aan het veranderen. Veel keuzes en richtingen zijn mogelijk en het is nog niet duidelijk welke daarvan toekomst vast zullen zijn. “Het wordt belangrijk dat het onderwijs het initiatief neemt om de nieuwe vraag te articuleren en dat uitgevers hier met nieuwe producten op reageren. Het kostenaspect speelt hierin ook een rol, met name wanneer de student meebetaalt aan de aanschaf van leermiddelen,” legt Stef uit. “De rol van de bibliotheek is niet zozeer gericht op het aanbieden van leermiddelen, maar richt zich vooral op het toegankelijk maken van een breed aanbod van vakliteratuur. Met de opgebouwde kennis van de markt kan de bibliotheek voor het onderwijs bemiddelen of kennis uitwisselen.”

Open Educational Sources
Sprekers waren onder andere Robert Schuwer, lector Open Educational Resources van Fontys hogescholen, een autoriteit op het gebied van open leermiddelen. Stef Barendsen geeft aan dat hier bij Inholland nog weinig aandacht voor is, maar dat het een zaak is van “gewoon beginnen in plaats van afwachten, dus weer pionieren”.

BUKU
Bertus Jan Epema, oprichter van de online-boekendienst BUKU vertelde hoe hij het Spotify-model heeft toegepast op studieboeken voor studenten en zich richt op samenwerking tussen educatieve uitgevers en docenten. Veel docenten voelden zich aangespoord om in ieder geval alvast te gaan experimenteren met de gratis versie van BUKU.

“Het succes van dit symposium vraagt om een vervolg waarin we het thema breder trekken van digitale studieboeken naar digitale leermiddelen en – materialen”, zegt Stef. Als het aan hem ligt, wordt het evenement dan ook toegankelijk voor andere hogescholen én voor studenten.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.