Rotterdam,
24
juni
2019
|
16:00
Europe/Amsterdam

Hopelijk geen huisuitzettingen meer door betalingsproblemen

Studenten SJD studeren af op huisuitzettingsvraagstuk Rotterdam

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) organiseerden onlangs het kenniscafé ‘Voorkomen huisuitzettingen’ bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Twee SJD-studentes Nassira Ittahiri en Danique Krijgsman, studeerden af in ‘nieuwe stijl’ op het thema en kregen de kans om hun bevindingen te delen met het werkveld waaronder ook wethouder Michiel Grauss.

Leestijd: +- 3 minuten

Huisuitzetting verminderen
Van de 3700 huisuitzettingen in 2017 bleek 80 procent gerelateerd te zijn aan betalingsachterstand. Om dit aantal te verminderen is uit het onderzoek van de studentes voortgekomen dat een persoonlijke benadering en heldere communicatie belangrijk is. "De hoop is dat er over tien jaar geen huisuitzettingen meer op basis van huurachterstand zijn, maar of dit realistisch is zal de tijd uitwijzen", vertelt dagvoorzitter en docentonderzoeker David ter Avest (onderzoekslijn Dynamiek van de Stad, Inholland).

Kenniscafé
Het kenniscafé is een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en is onder andere bedoeld om (acute) vraagstukken va bewoners te bespreken en – indien mogelijk – op te lossen. Daarnaast gaan (buurt)bewoners, onderzoekers, studenten, docenten en professionals met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Het thema ‘huisuitzetting’ tijdens het tweede kenniscafé bij Inholland Rotterdam blijkt nogal wat verschillende associaties op te roepen. Enkele termen die naar voren kwamen: moratorium, schulden, maatschappelijke winst, drama, signaleren, schuldenproblematiek en kostenbesparing.

Persoonlijke benadering
Nassira Ittahiri heeft onderzoek gedaan onder de vier grootste woningcorporaties in Rotterdam. Hier is zij op zoek gegaan naar de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de preventiemaatregelen die worden ingezet bij het voorkomen van huisuitzettingen op basis van huurachterstand. Een persoonlijke benadering is hierbij volgens de vier corporaties van groot belang. Een combinatie van deze maatregelen worden als meest ideaal gezien.

Student Danique Krijgsman onderzocht het effect van interventie van de deurwaarder in de vorm van een ‘profitletter’ (pre-minnelijke sommatiebrief) en een ‘huisbezoek’ ter voorkoming van huisuitzetting wegens huurachterstand. Uit haar onderzoek blijkt dat na het versturen van de profitletter in 67 procent van de gevallen geen incassodossier hoeft worden opgebouwd. Een huisbezoek door de buitendienstmedewerkers van de deurwaarder heeft eveneens een positief effect. In 71 procent van de gevallen volgt na dit bezoek contact met het deurwaarderskantoor en in 25 procent ​van de afgelegde huisbezoeken kan zelfs na dit contact het dossier worden gesloten en hiermee een huisuitzetting worden voorkomen.

Afstuderen nieuwe stijl
De docenten van SJD docent Leon van der Ster, Eric Wiersma, Afke Theunissen en Melanie Beck-Soeliman vertellen over het afstuderen in nieuwe stijl: "Vanuit de opleiding zien wij graag dat afstudeerders hun bevindingen direct met het werkveld delen en uitwisselen. Inholland studentes Nassira Ittahiri en Danique Krijgsman zijn een van de eerste SJD-studenten die de afstudeerfase op deze unieke wijze mochten afronden. De onderwerpen van de twee studentes sloten perfect aan bij het centrale thema van dit kenniscafé."

Meer informatie: David ter Avest 
Fotograaf: Michel Wanner

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.