Delft,
15
juli
2022
|
08:36
Europe/Amsterdam

'Ik streef ernaar om altijd het beste uit mijzelf te halen!'

Mia studeert summa cum laude af!

Graduation[17] kopie

Afstuderen met een 10 én alle vakken halen met een cijfer hoger dan een 8. Mia Jovetic, student Aeronautical Engineering in Delft, kreeg dit voor elkaar en haalde vrijdag 8 juli vol trots haar diploma op. “Ik ben supertrots op het resultaat. Ik begon niet aan de studie met het idee om dit resultaat te behalen, maar ik streef er wel naar altijd het beste uit mezelf te halen!”

Vier jaar geleden startte Mia aan de opleiding Aeronautical Engineering. Ze komt oorspronkelijk uit Montenegro en heeft hiervoor twee jaar gestudeerd in Engeland. “De twee jaar in Engeland hielpen mij goed op weg om te leren hoe is het om op jezelf te wonen en zelfstandig te worden.” Mia is tot op de dag van vandaag erg blij dat ze gekozen heeft voor de opleiding die ze zojuist heeft afgerond. “Nederland past bij mij. Het is innovatief, internationaal en biedt veel kansen om mij verder te ontwikkelen binnen mijn vakgebied. Zeker op technisch vlak is Nederland een zeer vooruitstrevend land.”  

Meer richting
De afgelopen vier jaar is Mia redelijk gemakkelijk door de opleiding heen gekomen. “Het eerste jaar ging mij goed af omdat ik al veel relevante kennis had opgedaan tijdens mijn studie in Engeland. Maar alle projecten waren wel nieuw voor mij, dit was soms wel erg lastig en tegelijk heel leerzaam.” Mia vertelt dat het ieder jaar steeds pittiger werd en zij en haar medestudenten steeds harder moesten lopen om het te halen. Vanaf het derde jaar krijgt iedereen de kans om zich te specialiseren met een minor. “Ik heb gekozen voor de minor Design & Development. Je krijgt dan vakken zoals Aerodynamics en Flight Dynamics and Control. Dit vond ik superleuk om te volgen en hierdoor wist ik ook steeds beter welke richting ik uiteindelijk op wil gaan na mijn studie.” 

Simulatiemodel voor het defence and space project
Mia startte in het vierde jaar met de EE-Minor waarbij de studenten de kans krijgen om ervaring om te doen met ondernemerschap. Tijdens dit programma ontwikkelen de studenten een businesscase en proberen stakeholders te overtuigen van hun plannen. Na de minor was het tijd om te starten met afstuderen. “Ik kreeg de kans om bij NLR Amsterdam (Netherlands Aerospace Centre) te starten met een onderzoek naar de innovatie van een ‘solid rocket motor toolbox’. Tijdens mijn onderzoek dacht ik mee in het bouwen van een simulatiemodel die de prestatie van deze raketmotoren kan meten. Het was op dat moment een actueel onderwerp omdat het gebruikt kan worden voor de verdediging van Nederland. door defensie.” 

Mia was nog niet eerder bekend met de werking van de brandstofmotor. “Tijdens de studie ligt de focus vooral op het bestuderen van de werking van het vliegtuig, dus het ontwerpen en bedienen van de raketten was iets nieuws voor mij.” Mia gaf aan dat ze het niveau van deze opdracht wel pittig vond: “deze opdracht is eigenlijk bedoeld voor masterstudenten, maar door mijn opgedane ervaringen en profiel kreeg ik toch de kans. Die heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen!”

Het beste uit jezelf halen
Mia geeft aan dat ze trots is op het resultaat dat ze heeft behaald: “Het was vooraf niet de bedoeling om zulke resultaten te behalen, maar ik streef ernaar om altijd het beste uit mijzelf te halen! Toen ik de kans kreeg om in Nederland deze opleiding te volgen en meer te leren over het technische werkveld, pakte ik deze. Nu kan ik met trots terugkijken op wat ik de afgelopen vier jaar heb behaald.” Afgelopen vrijdag heeft Mia vol trots haar diploma mogen ontvangen. In september gaat ze aan de slag als engineer bij German-Dutch Windtunnels. Ze heeft de ambitie om in de toekomst naast haar fulltimebaan ook een deeltijd masterstudie te volgen. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.