Alkmaar,
14
oktober
2022
|
09:45
Europe/Amsterdam

Inholland Innovatielab brengt kennis vanuit alle hoeken samen

Ruimte voor innovatie en creatie

Opening Innovatielab bij Inholland Alkmaar

De officiële en feestelijke opening van het Innovatielab van Hogeschool Inholland Alkmaar vond 6 oktober plaats. In dit nieuwe lab in Gebouw-C zijn ook Fieldlab TechValley, Data Driven Smart Society, Robotica en het Composietenlab ondergebracht. Een inspirerende werkplek waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals samenwerken aan technische innovaties voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Tegelijkertijd werd ook de vernieuwde binnentuin op de campus aan het publiek gepresenteerd. 

Docent-onderzoeker Frank Iliopoulos is samen met collega Mark Wokke labbeheerder en begeleider van de studenten en projecten. “Het Innovatielab vormt de verbindende schakel tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. Hier worden studenten opgeleid voor de beroepspraktijk met vraagstukken die spelen in de regio. Een geweldige plek waar je aan supertoffe en grote projecten kunt meewerken: een surfboard van schimmels, robots om de perenteelt te verduurzamen, automatische reparatie van turbinebladen met vliegende drones, noem het maar. Hiervoor kom je als student naar Inholland Alkmaar!”

V.l.n.r.: Mark Wokke, Frank Iliopoulos en Bart Combee

Het lab sluit mooi aan bij de ambities van de hogeschool, zegt Bart Combee, voorzitter College van Bestuur, in het openingswoord. “We willen werken aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in de praktijk en dat betekent meer over disciplines heen kijken en investeren in die samenwerking met werkveld, andere kennisinstellingen en overheden. En voor een grotere flexibilisering binnen ons onderwijs is ook de participatie van de student zelf ongelooflijk belangrijk.”

Multidisciplinair leren van elkaar  
Het Innovatielab is één groot bruisend geheel, aldus Katrin Tazelaar, manager Onderzoek vanuit Inholland. “Hier wordt geconcentreerd gewerkt, gelachen, samen nagedacht en studenten van verschillende opleidingen helpen elkaar en leren van elkaar.” Een prachtige samenwerking tussen de verschillende technische vakgroepen, waar ook het economiedomein bij betrokken is, vindt ook Rogier Nijssen, lector Composieten. “In het Fixar-project focussen we op reparatie van windmolenwieken door vliegende drones: die moet je bouwen, kunnen besturen en ook wil je weten of het als project ‘uit kan’. Zet je de studenten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde dan samen in één zo’n omgeving, dan stimuleren ze elkaar en komen ze tot oplossingen die je in je eentje niet had bedacht.”

Unieke projecten  
Aan de geheel op zonne-energie aangedreven Zonneboot werkt een heel team van studenten als onderdeel van een internationale racewedstrijd. Daarbij doen ze alles zelf, van ontwerp tot stuurinrichting tot composieten. Nino Torrisi, derdejaarsstudent Technische Informatica is verantwoordelijk voor het dashboard: “Dit is zo’n geweldige plek om te zijn. Vooral het samenwerken, afstemmen waar jouw project eindigt en dat van een ander begint en hoe je dat samenvoegt, is ontzettend leerzaam.” Ook Björn Westen, vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde, is razend enthousiast. Hij maakte een surfboard door myceliumschimmeldraden te verbinden met plantaardige vezels en dat in de juiste vorm te laten groeien. “Na een lang proces van alles zorgvuldig uitzoeken, veel zelf experimenteren, kweken en drogen krijg je dan een nieuw, sterk én recyclebaar product. Ik denk niet dat ik dit ergens anders had kunnen doen!”

Human Capital Agenda  
In een vraaggesprek met de partijen die het Innovatielab mede mogelijk maken – Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Kansen voor West – kwam ook het belang voor de regio uitvoerig aan bod. “Een up-to-date, state-of-the-art lab als dit maakt het mogelijk om met studenten en bedrijven intensief samen te werken aan relevante vraagstukken, die bijdragen aan de innovatiekracht, concurrentiepositie en wendbaarheid van bepaalde sectoren om in te spelen op bewegingen in de maatschappij.” Aldus Richard Oerlemans, directeur van de locatie Inholland Alkmaar en het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica. “Denk aan de agrifoodsector en machinebouw. Ook heeft bijna elk project wel een duurzaamheidsthema. Je leidt dus niet alleen jonge professionals op voor een beroep, maar geeft ze ook dat innovatieve gehalte en milieu- en omgevingsbewustzijn mee, wat uiteindelijk essentieel is voor de ontwikkeling van deze regio. Zo ben je aantrekkelijk voor mensen die hier wonen en opgroeien, maar ook voor buitenstaanders om hiernaartoe te komen. Dat vliegwiel vind ik enorm inspirerend.”

Toekomstgericht  
Met het Innovatielab biedt Inholland kortom een leer- en werkomgeving voor professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven. Oerlemans: “Het is interdisciplinair en toekomstgericht onderwijs, waarbij we een leven lang leren stimuleren en inspireren tot ondernemerschap. De kennis, methodieken en innovaties uit ons praktijkgericht onderzoek dragen bij aan verduurzaming van de leefomgeving en de veerkracht van de samenleving op ieder schaalniveau: lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal.”

 Wil je meer informatie over het Inholland Innovatielab? Neem contact op met labbeheerder Frank Iliopoulos.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.